Restruktureerimine, saneerimine ja pankrotiõigus Ülevaade

Soraineni advokaadid pakuvad kõrgel tasemel regionaalset õigusteenust restruktureerimise, saneerimise ja pankrotiõiguse valdkonnas.

Õigusvaldkonnas tegutseb üle 20 advokaadi ja juristi, kellel on mitmekülgsed teadmised restruktureerimise, saneerimise ja pankrottidega seonduvates valdkondades ning samuti finantseerimine, vaidluste lahendamise, ühinemiste ja ülevõtmiste (M&A), töö- ja kinnisvaraõigus. Büroo restruktureerimise, saneerimise ja pankrotiõiguse advokaadid tegutsevad ka pankrotitoimkonna liikmetena ning pakuvad saneerimisnõustaja teenust. Teeme tihedat koostööd ka tunnustatud juhtimis- ja finantsnõustajatega ning oleme enamikul juhtudel võimelised pakkuma täielikku restruktureerimis- ja saneerimisteenust.

Soraineni Baltikumi ja Valgevene restruktureerimise, saneerimise ja pankrotiõiguse valdkonna advokaadid esindavad võlausaldajaid ja võlgnikke nii kohalike kui ka piiriüleste restruktureerimis- ja maksejõuetusasjade kõigis aspektides, otsides parimaid lahendusi nii kohtumenetlustes kui ka kohtuväliselt. Büroo advokaatidel on suured erinevate huvigruppide esindamise kogemused (alates võlausaldajatest ja võlgnikest kuni juhatuse liikmete ja aktsionäride ning muude huvitatud osapoolteni) restruktureerimis- ja maksejõuetusmenetlustes.

Soraineni restruktureerimise, saneerimise ja pankrotiõiguse spetsialiste soovitavad sellised rahvusvahelised õigusturge hindavad väljaanded nagu Chambers Global („Büroo tegeleb sageli turu kõige märkimisväärsemate tehingutega ning kliendid hindavad eriti Soraineni piiriülese tegutsemise võimekust.”) ja IFLR1000 („Sorainen on professionaalne kõrgema taseme advokaadibüroo”).

Sorainen pakub Baltikumis ja Valgevenes kvaliteetset õigusabi kõigis peamistes restruktureerimise, saneerimise ja pankrotiõiguse valdkondades, sealhulgas:

  • võlgade ümberkujundamine;
  • võlgade sissenõudmine;
  • pankrotistunud ühingute ja juhatuse liikmete nimel ning nende vastu esitatud nõuete analüüsimine, esitamine ja kaitsmine;
  • saneerimisnõustaja ja pankrotihalduri teenuse osutamine;
  • varasid omavate võlgnike esindamine saneerimismenetlustes;
  • saneerimiskavade koostamine ja elluviimine;
  • kohtu poolt määratud saneerimiskavade elluviimise plaanimine (sh võlausaldajatele mitteaktsepteeritavad saneerimiskavad);
  • varade omandamine restruktureeritavatest äriühingutest ja pankrotivarade hulgast;
  • makseraskustes ettevõtete väljaaitamise, ülesostmise ja nende müügi rahastamise nõustamine;
  • nõustamine piiriülestes maksejõuetuse asjades, sh Euroopa Liidu maksejõuetuse määruse alusel.

Juhtiva rahvusvahelise finantsõigusturge hindava väljaande International Financial Law Review Euroopa auhinnatseremoonial omistati Sorainenile nii 2009, 2010, 2012, 2013, 2014 kui ka 2018. aastal Baltikumi Aasta Advokaadibüroo tiitel kõige keerulisemate ja uuenduslikumate rahvusvaheliste restruktureerimiste, võla-, riskikapitali- ja kapitalituru tehingute, projektide finantseerimise ning ühinemis- ja ülevõtmistehingute nõustamise eest. Loe lisaks

Soraineni restruktureerimise, saneerimise ja pankrotiõiguse valdkonna juht on Ants Mailend.
Soraineni restruktureerimise, saneerimise ja pankrotiõiguse valdkonna juhid kohalikul tasandil on:

Avaleht Nõustamisvaldkonnad Õigusvaldkonnad