Kaubandus ja vahendus Ülevaade

Soraineni kaubanduse ja vahenduse valdkonna advokaadid on klientidele abiks ülebaltikumiliste ja Valgevene turustusvõrgustike loomisel nii rahvusvahelisel kui ka kohalikul tasandil ning aitavad koostada ja rakendada rahvusvahelisi lepinguid.

Viimastel aastatel on büroo ligikaudu 20 kaubanduse ja vahenduse valdkonna spetsialisti pakkunud õigusabi enam kui 100 esinduse ja 200 turustusvõrgustiku loomisel, 250 regionaalse ja rahvusvahelise müügitehingu juures, 210 allhanke-, töövõtu- või hankelepingu koostamisel, 40 keeruka frantsiisikokkuleppe sõlmimisel ning 70 litsentsilepingu ettevalmistamisel. Nii rahvusvahelised kui ka kohalikud äriühingud pöörduvad pidevalt õigusvaldkonna advokaatide poole, et lasta kontrollida oma plaanitavate ärimudelite ja lepingute vastavust kohalikele õigusaktidele. Büroo püsiklientideks on juhtivad kaubandus-, tootmis- ja teenindusettevõtjad.

Büroo Baltikumi ja Valgevene kontorid on hästi integreeritud, mistõttu saavad Soraineni kaubanduse ja vahenduse valdkonna advokaadid kasutada aega ja muid ressursse optimaalselt, et pakkuda tipptasemel õigusteenust kogu regioonis. Kliendid hindavad ka büroo laia rahvusvahelist koostööpartnerite võrgustikku.

Soraineni kaubanduse ja vahenduse õigusvaldkonna spetsialiste soovitavad sellised rahvusvahelised õigusturge hindavad väljaanded nagu Chambers Global („bürood kiidetakse võimekuse eest abistada kliente keerukate piiriüleste tehingute sõlmimisel“) ning Chambers Europe („See hästi arenev ja konkurentidele peavalu valmistav büroo meeldib klientidele tänu muljetavaldavale töötempole ja ressurssidele.“).

Sorainen pakub Baltikumis ja Valgevenes kvaliteetset õigusabi kõigis peamistes kaubanduse ja vahenduse valdkondades, sealhulgas:

  • kaubandusagendi lepingud;
  • edasimüügilepingud;
  • frantsiisilepingud;
  • töövõtu- ja allhankelepingud;
  • intellektuaalse omandi ost ja litsentsimine;
  • müügilepingud;
  • hankelepingud;
  • nõustamine edasimüügi ja kaubanduse erinevates aspektides, sh tarbijakaitse, isikuandmete kaitse, keelenõuded ja tooteomased nõuded;
  • kaubanduse regulatsioon ja tarbijakaitse;
  • tootja vastutus.

Soraineni kaubanduse ja vahenduse õigusvaldkonna juht on Alexey Anischenko, kelle kontaktandmed on kirjas allpool.
Soraineni kaubanduse ja vahenduse õigusvaldkonna juhid kohalikul tasandil on:

Avaleht Nõustamisvaldkonnad Õigusvaldkonnad