Infrastruktuur ja tururegulatsioon Ülevaade

Infrastruktuurid on eluliselt tähtsad, kuna tagavad igapäevaelu sujuva toimimise. Seetõttu panevad valitsused ja ettevõtjad infrastruktuuride arendamisele ja juhtimisele väga suurt rõhku. Üldsuse ja infrastruktuuriettevõtjate kohati vastuoluliste huvide tasakaalustamiseks on vaja üha keerukamat õiguslikku raamistikku.

Balti riikide ja Valgevene strateegiline asend Venemaa ja Lääne-Euroopa vahel ning erinevate infrastruktuuride järkjärguline liberaliseerimine tagab, et infrastruktuurid on ka edaspidi regiooni valitsuste ja äriringkondade jaoks üks prioriteete. Sorainen on pidevalt õigusnõustajana kaasatud oluliste regionaalsete infrastruktuuride (nt Rail Baltica) arendamisprojektidesse.

Soraineni infrastruktuuride ja tururegulatsiooni valdkonna advokaadid aitavad klientidel pidada läbirääkimisi keeruliste lepingute ja järelevalve küsimuste üle ning seista silmitsi poliitiliste väljakutsetega. Mõnikord tuleb klientidele nõu anda ka õigusliku regulatsiooni mõttes ebakindlas olukorras. Soraineni advokaadid on infrastruktuuri- ja tururegulatsioonisektoriga hästi kursis ning vajadusel toetavad neid büroo teiste valdkondade spetsialistid, näiteks vaidluste lahendamise, konkurentsiõiguse, ühinemiste ja ülevõtmiste (M&A) ning keskkonnaõiguse advokaadid. Nõu andmine infrastruktuurisektorile iseloomulike keeruliste tehingute juures eeldab kõrgetasemelised juriidilisi teadmisi ja projektijuhtimise oskusi, mida büroo advokaadid efektiivselt igapäevatöös rakendavad.

Soraineni infrastruktuuri ja tururegulatsiooni spetsialiste soovitavad sellised rahvusvahelised õigusturge hindavad väljaanded nagu Legal 500 ning Chambers Europe („Töörühm tunneb suurepäraselt nii kohalikke kui ka regionaalseid turge ning neil on head suhted ametiasutustega.“).

Sorainen pakub Baltikumis ja Valgevenes kvaliteetset õigusabi kõigis peamistes infrastruktuuri ja tururegulatsiooni valdkondades, sealhulgas:

 • elektri-, maagaasi- (sh veeldatud maagaasi) ning kaugkütte jaotusvõrgud;
 • elektroonilised sidevõrgud;
 • veevarustus ja kanalisatsioon;
 • maanteed;
 • lennujaamad;
 • sadamad ja raudteed;
 • jäätmekäitlus;
 • hindade ja tariifide struktureerimine ja kooskõlastamine;
 • juriidilised teostatavusuuringud;
 • esindamine seadusandlikes organites;
 • läbirääkimised ja vaidlused järelevalveasutustega.

Sorainenil oli juhtiv roll Rahvusvahelise Konkurentsiõiguse Liidu (International Competition Law League – LIDC, www.ligue.org) kohaliku assotsiatsiooni loomisel Baltikumis ning Sorainen juhib praegu Baltikumi Konkurentsiõiguse Liitu (Baltic Competition Law League). LIDC on ülemaailmne assotsiatsioon, mis tegeleb konkurentsi (kartellidevastase) õiguse, intellektuaalse omandi õiguse ja kõlvatu konkurentsi valdkondadega nii riiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil.

 

Sorainen on Leedu Ärikonföderatsiooni (Lithuanian Business Confederation) ICC Leedu keskkonna- ja energeetikakomisjoni liige. Leedu Ärikonföderatsioon ICC Leedu on Rahvusvahelise Kaubanduskoja (International Chamber of Commerce – ICC) liige, esindades Leedu peamisi teenindus- ja kaubandusettevõtjaid ning äriassotsiatsioone (vt www.icclietuva.lt).

Soraineni infrastruktuuri ja tururegulatsiooni õigusvaldkonna juht on Kaupo Lepasepp, kelle kontaktandmed on kirjas allpool.
Soraineni infrastruktuuri ja tururegulatsiooni õigusvaldkonna juhid kohalikul tasandil on:

Avaleht Nõustamisvaldkonnad Õigusvaldkonnad