Finantsteenused ja -regulatsioon Ülevaade

Soraineni finantsteenuste ja -regulatsiooni õigusvaldkonna advokaadid Baltikumis ja Valgevenes omavad põhjalikke teadmisi kohalike finantsjärelevalveasutuste, järelevalve teostamise ning tegevuslubade väljastamise praktiliste aspektide kohta.

Finantsteenuste ja -regulatsiooni küsimustega tegeleb Sorainenis ligikaudu 20 kogenud advokaati ja juristi, kellest osa on omandanud väärtuslikke valdkonnaspetsiifilisi kogemusi, töötades kohalikes finantsjärelevalveasutustes, börse haldavates ettevõtetes või suurtes finantsasutustes. Büroo advokaadid panustavad järjepidevalt ka klientide äritegevust mõjutavate seaduste ja muude õigusaktide väljatöötamisse.

Soraineni finantsteenuste ja -regulatsiooni valdkonna advokaate hinnatakse nende väärtusliku kogemustepagasi ja kliendikeskse professionaalse lähenemise pärast. Lisaks jagavad nad oma teadmisi klientide ja teiste turuosalistega uudiskirjade, seminaride ja koolituste kaudu või diskussioonides päevakajalistel finantsregulatsiooniga seotud teemadel.

Büroo nõustab nii jae- kui ka korporatiivsektori finantsasutusi, sealhulgas panku, makseasutusi, investeerimisettevõtteid, investeerimis- ja pensionifonde, kauplemis- ja arveldussüsteeme haldavaid ettevõtteid ning muid finantsteenuste valdkonnas tegutsevaid turuosalisi. 

Soraineni finantsteenuste ja -regulatsiooni spetsialiste soovitavad sellised rahvusvahelised õigusturge hindavad väljaanded nagu IFLR1000, Legal 500 („Töörühm „töötab väga hästi ja koordineeritult" ning on „väga kogenud suurte tehingute nõustamisel".") ning Chambers Europe.

Sorainen pakub Baltikumis ja Valgevenes kvaliteetset õigusabi kõigis peamistes finantsteenuste ja -regulatsiooni valdkondades, sealhulgas:

  • litsentseerimine ja tegevuslubade väljastamine;
  • igapäevane nõustamine järelevalvenõuete täitmisel (usaldatavusnõuded, nõuded ettevõtte töökorralduse ja äritegevuse juhtimise kohta);
  • allhanked finantsteenuste sektoris;
  • finantseerimistooted, sealhulgas uute toodete väljatöötamine;
  • turundus- ja müügipiirangud;
  • nõustamine ja esindamine järelevalveasutustes;
  • rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamist reguleerivad õigusaktid;
  • finantskuritegude ja -väärtegudega seotud küsimused.

Juhtiva rahvusvahelise finantsõigusturge hindava väljaande International Financial Law Review Euroopa auhinnatseremoonial omistati Sorainenile nii 2009, 2010, 2012, 2013, 2014 kui ka 2018. aastal Baltikumi Aasta Advokaadibüroo tiitel kõige keerulisemate ja uuenduslikumate rahvusvaheliste restruktureerimiste, võla-, riskikapitali- ja kapitalituru tehingute, projektide finantseerimise ning ühinemis- ja ülevõtmistehingute nõustamise eest. Loe lisaks

Soraineni finantsteenuste ja -regulatsiooni õigusvaldkonna juht on Rūdolfs Eņģelis, kelle kontaktandmed on kirjas allpool.
Soraineni finantsteenuste ja -regulatsiooni õigusvaldkonna juhid kohalikul tasandil on:

Avaleht Nõustamisvaldkonnad Õigusvaldkonnad