Investeerimisfondid ja -struktuurid ning pensionifondid Ülevaade

Soraineni investeerimisfondide ja -struktuuride ning pensionifondidega seonduvatele õigusküsimustele spetsialiseerunud advokaadid pakuvad laia valikut nõustamisteenuseid. Büroo advokaatidel on põhjalikud erinevate investeerimisfondide ja nende fondivalitsejate struktureerimise, moodustamise, turundamise ja juhtimise alase nõustamise kogemused. Valdkonnale spetsialiseerunud advokaadid aitavad struktureerida mitmesuguseid investeerimis- ja pensionifonde eesmärgiga investeerida erinevatesse varaklassidesse, sealhulgas kinnisvarasse, erakapitali, vabalt kaubeldavatesse väärtpaberitesse ja muudesse investeerimisobjektidesse.

Klientide igakülgseks nõustamiseks kaasavad investeerimisfondide ja -struktuuride ning pensionifondide valdkonna advokaadid asjatundjaid ka büroo teistest töörühmadest. Toetudes eelkõige maksu- ja tolliõiguse, äriõiguse, ühinemiste ja ülevõtmiste advokaatide asjatundlikkusele, ollakse valmis pakkuma iga kliendi vajadustele vastavaid personaalseid lahendusi.

Kliente nõustatakse fondi tegevusega seonduvas, alates struktureerimisest ja tegevuslubade taotlemisest kuni investeeringute müügi ja fondi likvideerimiseni. Büroo advokaadid aitavad koostada asutamis- ja müügidokumente, taotleda vajalikke lube, struktureerida turundus- ja kaasinvesteerimiskokkuleppeid ning vajadusel investeeringutest väljuda ja fondi likvideerida. Samuti nõustavad valdkonna advokaadid fondide õigusliku regulatsiooni ja kehtivate nõuete täitmise küsimustes.

Soraineni investeerimisfondide ja -struktuuride ning pensionifondide valdkonna spetsialiste soovitavad sellised rahvusvahelised õigusturge hindavad väljaanded nagu IFLR1000 („Kliendid on büroo töökvaliteediga väga rahul: „Nad reageerisid kiiresti ja tundsid turgu hästi.""), Legal 500 ning Chambers Europe.

Sorainen pakub Baltikumis ja Valgevenes kvaliteetset õigusabi kõigis peamistes investeerimisfondide, -struktuuride ja pensionifondidega seotud valdkondades, sealhulgas:

  • investeerimisfondide (sh UCITS eurofondide ja alternatiivsete investeerimisfondide) ja pensionifondide struktureerimine;
  • juhtimise, tasustamise, turunduse ja kaasinvesteerimise kokkulepete struktureerimine;
  • tegevuslubade taotlemine;
  • vastavusnõuete täitmisega seotud küsimused;
  • välismaiste investeerimisfondide turundamine Baltikumis ja Valgevenes;
  • fondi investeeringute tegemine ja nendest väljumine;
  • fondide ühinemine ja likvideerimine.

Juhtiva rahvusvahelise finantsõigusturge hindava väljaande International Financial Law Review Euroopa auhinnatseremoonial omistati Sorainenile nii 2009, 2010, 2012, 2013, 2014 kui ka 2018. aastal Baltikumi Aasta Advokaadibüroo tiitel kõige keerulisemate ja uuenduslikumate rahvusvaheliste restruktureerimiste, võla-, riskikapitali- ja kapitalituru tehingute, projektide finantseerimise ning ühinemis- ja ülevõtmistehingute nõustamise eest. Loe lisaks

Soraineni investeerimisfondide ja -struktuuride ning pensionifondide õigusvaldkonna juht on Rūdolfs Eņģelis, kelle kontaktandmed on kirjas allpool.
Soraineni investeerimisfondide ja -struktuuride ning pensionifondide õigusvaldkonna juhid kohalikul tasandil on:

Avaleht Nõustamisvaldkonnad Õigusvaldkonnad