Ühinguõigus Ülevaade

Ühinguõigus on üks Soraineni peamisi õigusvaldkondi ning Soraineni ühinguõiguse advokaadid on pidevalt kaasatud enamike suuremate Baltikumi ja Valgevene tehingute nõustamisse. Kliente abistab kogenud advokaatidest ja juristidest koosnev meeskond, kellest paljud on pälvinud rahvusvahelist tunnustust oma ala tippspetsialistina.

Sorainenil on olemas kõik võimalused pakkuda parimat abi ühinguõigusega seotud regionaalsetes, kahte või enamat Balti riiki ning Valgevenet hõlmavates tehingutes. Advokaatide töö on regionaalselt integreeritud, mis vähendab oluliselt aja, energia ja muude ressursside kulu, olles pikaajaliste ja keeruliste piiriüleste projektide puhul eriliselt oluline. Sorainen on piirkonnas ühinguõiguse valdkonnas saavutanud selge liidripositsiooni piiriüleste ühinemiste nõustajana – oleme nõustanud kõige enam piiriüleseid ühinemistehinguid Baltikumis (If P&C Insurance, Aon, Siemens, Heidelberg ja teised. Loe täpsemalt alajaotusest Kogemused).

Sorainen on piirkonna juhtiv välisinvestorite nõustaja investorite sisenemisel Baltikumi ja Valgevene turule ning investeeringute soodustamisega seonduvates küsimustes. Soraineni maksu-, töö-, kinnisvara- ning tururegulatsiooniõiguse ja rahandusvaldkonna spetsialistid töötavad koos Soraineni ühinguõiguse advokaatidega, et tagada klientidele keerulistes investeerimisprojektides kompleksteenuse osutamine.

Soraineni ühinguõiguse spetsialiste soovitavad sellised rahvusvahelised õigusturge hindavad väljaanded nagu Legal 500 („Sorainen on tuntud kiirete ja kvaliteetse tulemuste poolest"), IFLR1000 (“Soraineni kolmes jurisdiktsioonis regionaalselt integreeritud teenus oli meie perspektiivist väga ladus”), Chambers Global ja Chambers Europe (kiidavad Soraineni „positiivset ning koostööle orienteeritud tipptasemel meeskonda”).

Sorainen pakub Baltikumis ja Valgevenes kvaliteetset õigusabi kõigis peamistes ühinguõiguse valdkondades, sealhulgas:

  • äriühingute, filiaalide ja esinduste asutamine;
  • investeeringute soodustamise alane nõustamine;
  • piiriülesed ühinemised ja äriühingute (kontsernide) reorganiseerimised;
  • kohalikud reorganiseerimised, kaasa arvatud ühinemised, jagunemised, spin-off ettevõtete asutamised, ümberkujundamised;
  • ühisettevõtete ja seltsingute asutamine;
  • grupisisesed tehingud aktsiate ja varaga, ettevõtte üleminek;
  • äriühingute juhtimisega seotud küsimused;juhtimislepingud ja motivatsioonipaketid;
  • juhtorganite õigused ja vastutus, juhatuse liikme lepingud ja juhtorganite liikmetega seotud vaidlused;
  • aktsionäride õigused, aktsionäridevahelised lepingud ja vaidlused;
  • likvideerimine.

Sorainen on Balti Hea Ühingujuhtimise Instituudi (Baltic Institute of Corporate Governance) liige. Instituut on mittetulunduslik organisatsioon, mis koondab regiooni äri ja poliitika valdkondade liidreid. Organisatsiooni eesmärgiks on aidata kaasa Baltikumi ettevõtete globaalse konkurentsivõime tõstmisele läbi parimate ühingujuhtimise praktikate kasutuselevõtu. Vaata lisaks www.corporategovernance.lt/en.

Soraineni ühinguõiguse valdkonna juht on Sergej Butov, kelle kontaktandmed on kirjas allpool.
Soraineni ühinguõiguse valdkonna juhid kohalikul tasandil on:

Avaleht Nõustamisvaldkonnad Õigusvaldkonnad