Suhtlemine riigiga ja haldusõigus Ülevaade

Riikliku sekkumise ja reguleerimise ning avaliku sektori kulutuste roll majanduses üha suureneb ning paljudes ettevõtlusvaldkondades kasvab regulatiivsete piirangute hulk. Sujuva äritegevuse tagamiseks on vajalik efektiivne suhtlus Euroopa Liidu (ELi), riiklike ja kohalike ametivõimudega. Sorainen pakub regulatiiv- ja haldusmenetlustega seotud mitmekülgseid süvateadmisi ja kogemusi, mis põhinevad pikaajalisele koostööle avalik-õiguslike asutustega või on omandatud peamiste ettevõtlusorganisatsioonide aktiivse liikmena. Samuti on Sorainen aastaid olnud riikliku, regionaalse ja ELi tasandi õiguskeskkonna arendamise esirinnas.

Sorainen nõustab riigiasutusi ja regulaatoreid ametivolituste teostamisel ning õigusaktide koostamisel ja tõlgendamisel. Teisalt nõustame erakliente suhetes regulaatorite ja seadusandjatega. > Loe lisaks
Läbi mitmekülgse kogemuse on Sorainen kursis poliitiliste, ühiskondlike ja regulatiivsete arengutega ning saab tänu sellele pakkuda klientidele strateegilisi nõuandeid nende eesmärkide saavutamiseks. Aitame klientidel näha asju avaliku sektori perspektiivist ning vastupidi. Ühtlasi toetab Sorainen nii era- kui avaliku sektori kliente nende seisukohtade tutvustamisel avalikkusele ning sidusrühmadega konstruktiivse dialoogi arendamisel.

Kliendid hindavad Soraineni konkreetseid nõuandeid ja praktilisi lahendusi. Meie büroo lahendab kliendi ülesandeid, võttes arvesse majandus- ja õiguskeskkonna üldist konteksti. Kliendi spetsiifikast lähtudes saame kiirelt kaasata kõiki vajalikke advokaate, nt vaidluste lahendamise, pangandus-, konkurentsi-, ühingu-, ning maksu- ja tolliõiguse valdkonnast. Tänu meie terviklikule lähenemisele on suurettevõtted, pangad, avalik-õiguslikud organisatsioonid, kohalikud võimuorganid ja valitsused kaasanud Soraineni spetsialiste suurte, innovaatiliste ja keerukate tehingute nõustamisel.

Meie Eesti kontori tuntud advokaatidel, kelle seas on ka endine õiguskantsler ja justiitsministeeriumi õiguspoliitika asekantsler, on pikaajaline avaliku sektori kogemus ning süvateadmised poliitilistest protsessidest. Soraineni asjatundjad on andnud suure panuse Eesti konstitutsiooni- ja haldusõiguse ELi õigusruumiga ühtlustamisse, Eesti kohtusüsteemi arendamisse ning paljude õigusaktide väljatöötamisse nii avaliku kui eraõiguse valdkonnas. Meie büroo spetsialistid koolitavad sageli avaliku sektori ametnikke, sh kohtunikke, prokuröre ja ministeeriumeid. Soraineni kogenud advokaate on kutsutud teadmisi jagama ka välisriikidesse, näiteks koolitama Euroopa Komisjoni ametnikke Luksemburgis ja nõustama arenevate demokraatlike riikide ombudsmane/õiguskantslereid.

Soraineni Läti kontoril on palju kogemusi nii valitsuse kui teiste riigiasutuste nõustamisel mitmesugustes küsimustes – nt riigi suurima erapanga riiklik saneerimine finantskriisi ajal 2008. aastal, Läti Seimi ja valitsuse esindamine konstitutsioonikohtus, õigusaktide ja valitsuse määruste ettevalmistamine ning erastamistehingute nõustamine. Lisaks oleme abistanud eri valdkondade kliente muuhulgas maksu-, hasartmängu- ja energeetikaalastes õigusloome- ja muudatusmenetlustes. Läti töörühma kuuluvad tuntud kohtuadvokaadid, samuti endine kaitseministeeriumi õigusosakonna juhataja ning Läti Vabariigi diplomaatiline esindaja Brüsselis.

Sorainen Leedu annab tihti õiguslikke soovitusi ja nõu riigi tegevusega seotud pangandus- ja finantsõiguse, kindlustusõiguse, energeetikaõiguse, turgude reguleerimise, infrastruktuuriõiguse ning muude valdkondade küsimustes. Meie Leedu töörühm mainekatel asjatundjatel on laialdased teadmised ning pikaajaline avaliku sektori institutsioonides ja nendega koos töötamise kogemus, mis aitab tagada riigiasutuste ja ettevõtete sujuva koostöö. Samuti ollakse aktiivsed Leedu Äriorganisatsioonis (ICC Lithuania), Leedu Töösturite Keskliidus, Investorite Foorumis ja teistes suurimates äriassotsiatsioonides.

Õigusvaldkonna juht on Allar Jõks. Õigusvaldkonna juhid kohalikul tasandil on:

Avaleht Nõustamisvaldkonnad Õigusvaldkonnad

Kogemus

  • Osalemine uute finantsvaldkonna õigusaktide, sealhulgas uue Pankade ülevõtmise seaduse koostamisel Läti Vabariigi Valitsusele...
  • Maailma ühe suurema veebipokkerikorraldaja...
  • Läti Riskikapitali Assotsiatsiooni...
Detailselt