Majanduskuritegudega seotud nõustamine Ülevaade

Majanduskuritegevus ehk nn valgekraekuritegevus on muutunud aina ohtlikumaks probleemiks. Kuritegelik valgekrae kasutab pahatihti ära oma staatust ühiskonnas või ettevõttes, pannes äriühingu, investorid ja töötajad kandma suuri kahjusid. Õigusaktid, mis reguleerivad maksundust, konkurentsi, riigihankeid ja haldusorganitega suhtlemist, muutuvad aina keerulisemaks ning panevad ettevõtte endised ja praegused juhid ning ka töötajad olukorda, kus neid võib ähvardada reaalne karistus.

Soraineni advokaadid aitavad nii kriisiolukorda sattunud äriühinguid kui ka ettevõtjaid, kes soovivad ennast kaitsta võimalike tulevaste kahjude eest.

Anname nõu küsimustes, mis puudutavad pettust, altkäemaksu, korruptsiooni, rahapesu, võltsimist, hooletust, keelatud hüvitiste maksmist, kõlvatut konkurentsi, eksitavat reklaami, lubamatute äritavade kasutamist, pahatahtlikku maksejõuetust, intellektuaalomandi piraatlust ja muid rikkumisi. 

Sorainen aitab neid karisid vältida mitmel viisil:

  • ennetame majandus- ja korruptsioonikuritegevust, nt aitame viia läbi juriidilist auditit või ettevõttesisest uurimist ning hoolitseme selle eest, et äritegevus oleks kooskõlas kõigi nõuetega;
  • pakume kriisiohjamise teenust äriühingutele, kes on kuriteo ohvriks langenud või kes kahtlustavad, et see on juhtunud, nt aitame läbi viia sisejuurdlust ning koguda tõendeid;
  • nõustame ja esindame kliente kohtueelses uurimises ja kõigis kohtuastmetes;
  • anname nõu kokkulepete sõlmimisel prokuröri ja järelevalveasutustega;
  • anname nõu küsimustes, mis hõlmavad kriminaalsel teel saadud tulu jälitamist, vara sissenõudmist ja otsuste täitmisele pööramist;
  • abistame tõendite kogumisel nii riigisiseselt kui ka piiriüleselt.

MEIE TIIM

Soraineni büroos tegeleb majanduskuritegevuse küsimustega kogenud ja põhjalike teadmistega tiim. Meie meeskonnas on kohtuadvokaate ning ka endisi uurijaid, prokuröre ja kohtunikke.

Avaleht Nõustamisvaldkonnad Õigusvaldkonnad