Konkurentsiõigus Ülevaade

Sorainenil on märkimisväärsed kogemused konkurentsiõiguse kaasustega tegelemisel Balti riikides ja Valgevenes. Viimase viie aasta jooksul on meie konkurentsiõiguse töörühm nõustanud rohkem kui 340 klienti umbes 710 asjas.

Soraineni konkurentsiõiguse spetsialistid on nõustajana kaasa aidanud mitmete suurte ja keerukate ühinemis- ja omandamistehingute teostumisele Eestis, Lätis, Leedus ja Valgevenes, mille eelduseks oli koondumiseks loa saamine riiklikelt ja ELi konkurentsiasutustelt. Integreeritud Balti-Valgevene töörühm pakub tervikliku nõustamisteenuste paketina koordineeritud ja tõhusaid lahendusi, sh piiriüleste ühinemiste kaasustes. Sorainen on konkurentsiküsimustes õigusnõu andnud ka Euraasia Majandusliidu raames, mis on alates EMLi asutamislepingu jõustumisest 1. jaanuaril 2015 kiiresti arenenud.

Meie advokaatidel on märkimisväärsed kogemused konkurentsiõiguse rikkumisi puudutavates menetlustes erinevates sektorites alates tarbekaupade jaemüügist kuni pangateenuste ja energiakaubanduseni. Sorainen on esindanud kliente nii konkurentsiametite otsuste vaidlustamisel, konkurentsiõigusel põhinevate eraõiguslike nõuete küsimustes kui ka kriminaalmenetluses. Samuti nõustab Sorainen pidevalt kliente äriprotsesside, hinnapoliitika ja lepingute nõuetelevastavuse tagamisel. Töörühmal on ka pikaajalised edukad kogemused nii riiklike konkurentsiametite kui Euroopa Komisjoni korraldatud läbiotsimistega. Ulatuslikud kogemused on Sorainenil ka riigiabi valdkonnas, sealhulgas keerukates transpordi- ja energeetikasektori kaasustes.

Soraineni konkurentsiõiguse töörühma kuulub üle kahekümne advokaadi, kellest paljud tegelevad enamiku ajast just konkurentsiküsimustega. Töörühmast leiab spetsialiste, kes on töötanud juhtivatel kohtadel riiklikes konkurentsiametites ning konkurentsivaldkonna juristidena Euroopa Liidu institutsioonides ja Euroopa advokaadibüroodes. Soraineni advokaadid on õppinud konkurentsiõigust Cambridge’is ja teistes juhtivates ülikoolides ning avaldanud artikleid mainekates ajakirjades nagu European Competition Law Review.

Sorainen pakub Baltikumis ja Valgevenes õigusabi kõigis peamistes konkurentsiõiguse valdkondades, sealhulgas:

  • koondumiste kontroll;
  • turgu valitseva seisundi kuritarvitamisega seotud küsimused;
  • konkurentsi piiravad kokkulepped ärilepingutes;
  • riigihanked;
  • konkurentsiõigusega seotud kohtuvaidlused;
  • riigiabi;
  • sisemine konkurentsipoliitika ja seotud koolitused;
  • konkurentsiõigusega seotud juriidiline audit;
  • konkurentsiameti ette teatamata kontrollreididega seonduv õigusabi ja koolitused.

Soraineni konkurentsiõiguse valdkonna juht on Daivis Švirinas, kelle kontaktandmed on kirjas allpool.
Soraineni konkurentsiõiguse valdkonna juhid kohalikul tasandil on:

Avaleht Nõustamisvaldkonnad Õigusvaldkonnad