Ehitusõigus Ülevaade

Soraineni ehitusõiguse advokaadid pakuvad ehitussektorile – s.t. ehitusettevõtjatele, omanikele, allhankijatele, arhitektidele, kindlustusseltsidele ja järelevalve teostajatele, äri- ja elamispindade arendajatele ning avalik-õiguslikele asutustele – kõiki õigusteenuseid. Büroo nõustab kliente peamiselt kodumaiste ehitusprojektide elluviimisel, kuid samuti tehniliselt keerukate piiriüleste inseneriprojektide teostamisel, sõltumata tööstusharust, asukohast, hankest ja finantseerimislahendusest.

Tuginedes laialdastele teadmistele ehitamist mõjutavatest turujõududest ja juriidilistest aspektidest, pakub büroo asjatundlikke ja proaktiivseid lahendusi. Soraineni Baltikumi ja Valgevene advokaadid kasutavad ühendatud oskusteavet, pakkudes klientidele asjatundlikku nõu, lähtuvalt ehitussektori uutest trendidest, kohalikest ja regionaalsetest õigusaktidest ning era- ja projektifinantseerimisest.

Soraineni ehitusõiguse spetsialiste soovitavad sellised rahvusvahelised õigusturge hindavad väljaanded nagu Legal 500 („Soraineni juriidilised oskused on väga hinnatud”) ja Chambers Europe („Bürool on suurepärased kogemused, nad on alati kõigega kursis ning omavad turust põhjalikke teadmisi”).

Sorainen osutab Baltikumis ja Valgevenes kvaliteetset õigusabi kõigis peamistes ehitusõiguse valdkondades, sealhulgas:

  • ehituslepingute läbirääkimine ja ehituslepingute koostamine, sh FIDICu ja kohalikud standardid;
  • riigihanked;
  • ehitusload;
  • ehitus- ja projekteerimislepingutest tulenevad nõuded;
  • konsortsiumilepingud;
  • süvendustööd;
  • ehitusjärelevalve;
  • ehitustööde eest tasumise küsimused;
  • projekteerimisvigadega seotud õigusalased küsimused;
  • vaidluste lahendamine.

Soraineni ehitusõiguse valdkonna juht on Kęstutis Adamonis, kelle kontaktandmed on kirjas allpool.
Soraineni ehitusõiguse valdkonna juhid kohalikul tasandil on:

Avaleht Nõustamisvaldkonnad Õigusvaldkonnad