Vaidluste lahendamine Ülevaade

Soraineni vaidluste lahendamise meeskond on Baltikumi üks suuremaid spetsialiseerunud töörühmi ning paljude kohalike ja rahvusvaheliste ettevõtete esimene valik olulisteks vaidlusteks.

Soraineni vaidluste lahendamise töörühma soovitavad Legal 500, Chambers Europe, Chambers Global ja teised rahvusvahelised õigusturge hindavad väljaanded. Legal 500 nimetab meie töörühma kuuluvaid partnereid oma riikide juhtivateks spetsialistideks.

Töörühm on paistnud silma keerukates eri riike ning Euroopa Liidu ja rahvusvahelist õigust hõlmavates vaidlustes. Lisaks arvukatele esimese ja teise astme kohtutes võidetud vaidlustele on meie advokaatidel ulatuslikud kogemused klientide esindamisel riigi- ja konstitutsioonikohtutes. Muu hulgas on antud Riigikohtule ekspertarvamus Euroopa Stabiilsusmehhanismi põhiseaduslikkuse kohta, esindatud Läti valitsust, seimi ja rahandusministeeriumi Läti konstitutsioonikohtus, esindatud klienti Leedu ülemkohtus Leedu Vabariigi esimeses actio Pauliana menetluses, milles võideti tagasi õigusvastaselt võõrandatud intellektuaalne omand ning esindatud kliente Valgevene kõrgemas majanduskohtus kahes pretsedenti loovates erastamisvaidlustes.

Sorainen pakub Balti riikides ja Valgevenes kvaliteetset õigusabi kõigis olulisemates vaidluste lahendamise valdkondades, sealhulgas:

Soraineni vaidluste lahendamise õigusvaldkonna juht on Carri Ginter, kelle kontaktandmed on kirjas allpool.
Soraineni vaidluste lahendamise õigusvaldkonna juhid kohalikul tasandil on:

Avaleht Nõustamisvaldkonnad Õigusvaldkonnad

Kogemus

  • Klientide esindamine autoriõiguse-, kaubamärgi-, patendi- ja domeenivaidlustes, meie klientideks on näiteks: Google...

  • SORAINEN on esindanud enamikku suuremaid Balti kindlustusseltse ning paljusid teisi kindlustusandjaid. Viimase aja olulisemates vaidlustes on käsitletud muu hulgas poliiside tõlgendamist ja vedaja vastutust.

    ...
  • SORAINENi kohtuadvokaatidel on suured kogemused ettevõtjate, poliitikute ja teiste avaliku elu tegelaste au ja väärikuse kohtuliku kaitsmise alal. Töörühm on viimasel ajal nõustanud paljusid tuntud kliente ning edukalt esindanud nii valeväidete ümberlükkamist nõudnud kui ka valeväidete avaldamises alusetult süüdistatud isikuid....
  • SORAINEN on juhtiv transpordi- ja merendusvaidluste asjatundja. Meie töörühm on edukalt osalenud mitmesugustes keerukates vaidlustes. Viimasel ajal on nõustatud muu hulgas laevade arestimist ning laevade arestist vabastamise läbirääkimisi. Samuti oleme nõustanud kliente laevade registreerimisel ja muudes merendusküsimustes....
  • Töörühmal on ulatuslikud kogemused keeruliste piiriüleste pettusejuhtumite ning varade jälitamisega, sealhulgas arestimismääruste hankimise ja täitmisega. SORAINENi eri riikide büroode ainulaadne koostöö aitab tõhusamalt varasid jälitada, tõendeid koguda, ajutist õiguskaitset rakendada ning välismaal kohtumäärusi täitmisele pöörata....
Detailselt