Energeetika ja üldhuviteenused Ülevaade

Soraineni konkurentsiõiguse ja tururegulatsiooni töörühma üheks olulisemaks valdkonnaks on energeetika ja üldhuviteenused, kus pakume õigusabi kõikides rahvusvahelise ja kohaliku energiaõiguse ning järelevalvega seotud küsimustes. Soraineni energeetika ja üldhuviteenuste õigusvaldkonna advokaadid nõustavad kliente keeruliste lepingute, järelevalveküsimuste ja poliitiliste väljakutsetega seotud läbirääkimistes. Vajadusel toetavad Soraineni kõrgelt kvalifitseeritud energiaõiguse eksperte büroo teiste nõustamisvaldkondade – vaidluste lahendamise, tururegulatsiooni, konkurentsiõiguse, ühinemiste ja ülevõtmiste (M&A) ning keskkonnaõiguse advokaadid. Enam kui tosina Soraineni erinevates kontorites töötava kogenud ja rahvusvaheliselt tunnustatud advokaadiga on Soraineni konkurentsiõiguse ja tururegulatsiooni töörühm Baltikumi ja Valgevene üks suurimatest.

Soraineni energeetika ja üldhuviteenuste õigusvaldkonna spetsialiste soovitavad sellised rahvusvahelised õigusturge hindavad väljaanded nagu Legal 500 („kliendid leiavad, et Soraineni töörühm „tegutseb kindlalt ja teadlikult“) ning Chambers Europe (kiidab Soraineni oskust „võita kliente usaldusväärse nõustamise ja teenuse kõrge kvaliteediga”). Nii Legal 500 kui ka Chambers Europe on tunnustanud Soraineni kui tururegulatsiooni valdkonna juhtivat ning silmapaistvat teenusepakkujat, Chambers Europe on nimetanud Soraineni energeetikasektoris „usaldusväärseks tegijaks, kelle poole tasub alati pöörduda“.

Soraineni kogenud advokaadid on pidevalt kaasatud regiooni suuremate energeetikaalaste tehingute nõustamisel. Baltikumi ja Valgevene ainsa täielikult integreeritud advokaadibüroona pakub Sorainen kõrgetasemelisi teenuseid nii keerukate piiriüleste kui ka kohalike tehingute sõlmimisel.

Sorainen pakub Baltikumis ja Valgevenes kvaliteetset õigusabi kõigis peamistes energeetika ja üldhuviteenuste valdkondades, sealhulgas:

 • elektri-, gaasi- ja kaugküttejaamade ehitamise ja uuendamise projektid
 • hindade ja tariifide kooskõlastamine;
 • load ja litsentsid;
 • gaasi ja nafta ammutamine maapõuest;
 • veeldatud maagaasiga seonduvad projektid;
 • tarne- ja võrgulepingud;
 • energeetikavaidluste lahendamine;
 • läbirääkimised järelevalveasutustega;
 • õigusaktidest tulenevate nõuete täitmisega seonduvad küsimused;
 • investeeringute kaitse;
 • jäätmekäitlusprojektid;
 • heitkogustega kauplemine;
 • taastuvenergia.

 

Sorainen on Leedu Ärikonföderatsiooni (Lithuanian Business Confederation) ICC Leedu keskkonna- ja energeetikakomisjoni liige. Leedu Ärikonföderatsioon ICC Leedu on Rahvusvahelise Kaubanduskoja (International Chamber of Commerce – ICC) liige, esindades Leedu peamisi teenindus- ja kaubandusettevõtjaid ning äriassotsiatsioone (vt www.icclietuva.lt).

Soraineni energeetika ja üldhuviteenuste õigusvaldkonna juht on Kaupo Lepasepp.
Soraineni energeetika ja üldhuviteenuste õigusvaldkonna juhid kohalikul tasandil on:

Avaleht Nõustamisvaldkonnad Õigusvaldkonnad