Keskkonnaõigus Ülevaade

Keskkonnaõiguse nõuete täitmine ja rikkumisest tulenev vastutus muutub aasta-aastalt tähtsamaks. Seetõttu tuleb nõuetega arvestada pea igas majandusvaldkonnas, sõltumata sellest, kas tegu on ilmselgelt keskkonnaohtliku tegevusalaga või mitte. Kuna keskkonnaprobleemidele on hakatud rahvusvaheliselt järjest rohkem tähelepanu pöörama, muutuvad nii kohalikud kui ka Euroopa Liidu keskkonnaalased kohustused üha karmimaks. Karmistuvad keskkonnanõuded mõjutavad nii tootmist kui ka tooteid ning sellega seonduv vastutus avaldab tugevat mõju paljude majandusvaldkondade tehingutele.

Soraineni keskkonnaõiguse advokaadid on usaldusväärsed nõustajad keskkonnaõiguse, -regulatsiooni ja -praktika küsimustes paljude majandusvaldkondade ettevõtjatele. Büroo kogemustepagasis on suurepäraselt ühendatud tehniline taip, juriidilised teadmised, äriline mõtlemine ja regionaalne perspektiiv, mis võimaldab keskkonnariske paremini maandada ja muudab tehingute sõlmimise sujuvamaks.

Soraineni keskkonnaõiguse spetsialiste soovitavad sellised rahvusvahelised õigusturge hindavad väljaanded nagu Legal 500 („Vajadusel töötas nende meeskond 24/7, mõeldes nii juriidiliselt kui ka äriliselt”) ja Chambers Europe („Kliendid kiidavad nende tõhusat tööd ja tähtaegadest kinnipidamist“).

Sorainen pakub Baltikumis ja Valgevenes kvaliteetset õigusabi kõigis peamistes keskkonnaõiguse valdkondades, sealhulgas:

  • tervishoiu-, keskkonna- ja ohutusalane õigus ning vastavad load;
  • kemikaalide, sh keemiliste ainete, biotsiidide ja detergentide, suhtes kehtivad õigusnõuded, nende hindamine ja vastavate kasutuslubade väljastamine;
  • keskkonnaõiguse nõuete rikkumisega kaasnev vastutus;
  • loodusvarad;
  • roheline tehnoloogia;
  • heitkogustega kauplemine;
  • looduskaitse;
  • jäätmekäitlus, sh elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete, ohtlike ainete jäätmete ning romusõidukite suhtes kehtivad õigusnõuded;
  • tehingutega seonduv nõustamine;
  • keskkonnaalased vaidlused ja kohtuvaidlused.

Soraineni keskkonnaõiguse valdkonna juht on Kęstutis Adamonis, kelle kontaktandmed on kirjas allpool.
Soraineni keskkonnaõiguse valdkonna juhid kohalikul tasandil on:

Avaleht Nõustamisvaldkonnad Õigusvaldkonnad