Esindasime tokenite avaliku pakkumise (ICO) läbi viinud ettevõtet Polybius Foundation teedrajavas vaidluses tokeniostja Maksim Velitškoga, kes nõudis kohtus tehingu tagasipööramist. Tegemist oli esimese korraga, mil Eesti kohus on analüüsinud tokenite ostja õigust taganeda ICO raames sõlmitud tehingust.

Maakohus otsustas meie kliendi kasuks

Maakohus tegi otsuse meie kliendi kasuks ning leidis, et avalikul pakkumisel tokeneid soetanud ostjal pole õigust nende eest tasutut tagasi nõuda. Ühtlasi leidis kohus, et tokenite avalikel pakkumistel osalejatele ei kohaldata tarbijat kaitsvaid sätteid. Kuni kõnesoleva otsuseni polnud lõplikult selge, kas ICO-des osalevaid füüsilisi isikuid tuleks käsitada tarbijatena. Tokeniomanikul on siiski veel võimalus otsus ringkonnakohtusse edasi kaevata.

Meie teenused ja projekti tiim

Asja menetlemisel tegid tõhusat koostööd meie finantsõiguse ja vaidluste lahendamise töörühmad. Klienti esindasid vaidluste lahendamise töörühma nõunik Karl Kask ja vandeadvokaat Triin Toom ning kapitaliturgudele ja finantsteenustele spetsialiseerunud partner Reimo Hammerberg.