Esindasime tokenite avaliku pakkumise (ICO) läbi viinud ettevõtet Polybius Foundation vaidluses tokeniostja Maksim Velitškoga, kes nõudis kohtus tehingu tagasipööramist. Kohtute seisukohad selles vaidluses on edaspidiseks teejuhiks nii tokeni müükide korraldajatele, kui nendes osalejatele.

Rahakaasamise viis oli tokenite ostjate suhtes õiglane

Tokenite väärtuse languses pettunud Maksim Velitško soovis oma raha tagasi saada, pöördudes surveabinõuna kõigepealt pankrotiavaldusega kohtusse. Kohtutes tema nõudeid edu ei saatnud ja 13. aprillil 2020 sai vaidlus lõpliku lahenduse, kui Riigikohus jättis menetlusse võtmata Velitško kassatsioonkaebuse kohtuasjas, milles ta nõudis Polybius Foundationilt tokenite ostuhinna tagastamist.

Kohtud leidsid, et tokenite väärtuse langus on risk, millega osaleja pidi müügilepingu sõlmimisel arvestama ja tegemist on ostja riisikoga, mille eest müüja ei vastuta.

Vaidlus andis Polybiusele võimaluse läbi kohtu tõendada, et ühisrahastamise tingimused olid tokenite ostjate suhtes õiglased.

Õppematerjal ICO-korraldajaile ja nendes osalejatele

Polybiust esindanud Soraineni advokaadid soovitavad tulevaste ICO-de korraldajaile, et enne tokenite müügi alustamist tuleks kõikidele osalejatele jagada infot nö. tarbijainfo standardi kohaselt, et kindlustada ennast võimalike pahatahtlike tagasinõuete vastu. Samuti on oluline sätestada tokenite tingimustes ja müügidokumentatsioonis poolte õigused ja kohustused, sealhulgas näiteks ostja taganemisõigus, et oleks üheselt arusaadav, millal see õigus kohaldub ja millal mitte.

Oluline on ka selgelt sätestada riskid, mis tokenite omandamisega seonduvad. Lisaks tuleb pöörata tähelepanu virtuaalsete tõendite muutumatuna säilitamise vajadusele pikema aja vältel. Kuna vaidlust peetakse minevikus toimunud virtuaalsete tehingute üle, võivad tõendamise seisukohast kriitilise tähtsusega olla tokenite müügi läbiviimise ajal osalejatele näha olnud registreerimisvormid, konto loomise võimalused ja ühisrahastuse tingimused.

Meie teenused ja meeskond

Asja menetlemisel tegid tõhusat koostööd meie finantsõiguse ja vaidluste lahendamise töörühmad. Klienti esindasid vaidluste lahendamise töörühma nõunik Karl Kask ja vandeadvokaat Triin Toom ning kapitaliturgudele ja finantsteenustele spetsialiseerunud partner Reimo Hammerberg.

Rohkem infot leiate siit ja siit.