Finest Bay Area Development sõlmis kavatsuste protokolli Touchstone Capital Partners’iga Soome ja Eesti vahelise tunneli rahastamiseks 15 miljardi euro ulatuses. Juba varem on tunnelit nõustunud rahastama ARJ Holding 100 miljoni euro ulatuses.

Vastavalt kavatsuste protokollile antakse kolmandik rahastusest omakapitalina ning kaks kolmandikku laenuna. Touchstone Capital Partnersi fond saab vähemusosaluse ning kohustub andma projektile laenu.

„Oleme väga rahul läbirääkimistega ja saavutatud ühise arusaamisega. Touchstone’il on suured kogemused sarnaste suurte erakapitalil põhinevate infrastruktuuriprojektide rahastamisel”, ütles Kustaa Valtonen Finest Bay Area Developmentist.

Raha antakse Finest Bay Area Developmenti kasutusse projekti ehitusfaasis. Rahastuse detailid räägitakse läbi järgmise kuue kuu jooksul.

„Meie eesmärk on saada juurde ka Euroopa, Põhjamaade ja Soome omakapitali investeeringuid nüüd kokku lepitud rahastuse täienduseks. Soovime projektile jätkusuutlikku ja igakülgselt tasakaalustatud rahastuslahendust”, lisas Valtonen.

Finest Bay Area Developmenti tunneliprojekti eesmärk on ehitada Soome ja Eesti vaheline merealune raudteetunnel, mis lühendaks riikidevahelist reisimisaega märgatavalt. Raudteetunneliga areneks Soome ja Eesti pealinnaregioonidest ühtne metropol.

„Tallinna Tunnel on Euroopa suurimaid infrastruktuuriprojekte ja see vajab teostamiseks tihedat koostööd projektikonsortsiumi ning Soome ja Eesti avalike sektorite vahel. Meil on olnud õnne, et meil on väga tõhusalt ja läbipaistvalt toimivad avaliku sektori institutsioonid mõlemas riigis ning ootame innukalt aktiivset koostööd kõigiga,” tõdes Peter Vesterbacka, Finest Bay Area Development Oy asutaja.

Projektiga seotud poliitilisi otsuseid Soomes ja Eestis jälgivad ka projekti rahastajad. Rahastuse seisukohalt on tähtis, et arvesse võetaks majandust, keskkonda ja turvalisust mõjutavad asjaolud. Seda on võimalik tagada, uurides kõiki trassialternatiive näiteks regiooni planeeringus.

„Soome ja Eesti vaheline raudteetunnel on uutmoodi mõtlemist esindav ja ambitsioonikas projekt, milles on hea meel osaleda. Tunnel moodustab Helsingi ja Tallinna regioonidest ühtse metropoli, millel on hea võimalus areneda Aasia ja Euroopa ühendavaks keskuseks”, ütles Touchstone Capital Partnersi juhatuse esimees Kenny Song.

Hiina Touchstone Capital Partners investeerimiskonsortsium on teinud sarnaseid investeeringuid muu hulgas Euroopas, Austraalias ning nii Põhja- kui Lõuna-Ameerikas.

Soraineni tiimis abistavad Finest Bay Area Developmenti partner Paul Künnap ja jurist Sandra Mikli.