Pealinna nõustab strateegia koostamisel Soraineni majandus- ja korruptsioonikuritegude ennetamise meeskond eesotsas vandeadvokaatide Norman Aasa ja Merika Nimmoga, kellel endiste prokuröridena on korruptsioonikuritegude uurimise vallas suur kogemus, ning partner Carri Ginter, kellel on ettevõtte korruptsioonivastase nõustamise kogemus tegutsemisest Tallinna Sadama juhatuse ajutise liikmena.

Tallinna linnapea Taavi Aasa moodustatud linna korruptsioonivastase strateegia väljatöötamise töörühma kuuluvad linna sisekontrolli spetsialistid ning linna ettevõtlusameti ja hankekeskuse esindajad ning töörühma juhib linnasekretär Toomas Sepp.

Töörühma ülesandeks on koostada korruptsioonivastase strateegia kavand ning esitada see linnavalitsusele hiljemalt selle aasta detsembri alguseks.

„Omavalitsustes korruptsiooni vähendamiseks ei piisa vaid tagajärgedega tegelemisest ja toimepandud süütegude menetlemisest. Samavõrd oluline on ka asutuste enda tegevus korruptsiooniriskide maandamisel ja eetilise töökultuuri loomisel. Maksumaksjal on õigus uskuda, et kohalikud omavalitsused teevad endast oleneva hoidmaks ära korruptsiooniohtude teket ja tagavad õiguspärase võimu teostamise,“ sõnas Norman Aas. „Mul on hea meel jätkuvalt kaasa aidata Eesti suurima omavalituse korruptsiooni vähendamisse, seekord panustades ennetustegevustesse. Mida vähem on korruptsiooni, seda vabam on majanduskeskkond ja seda parem on ettevõtjatel tegutseda,“ lisas ta.