Turundustingimused

Sorainen soovib klientidele ning teistele isikutele, kes on huvitatud e-posti teel teavituste saamisest, tuua asjakohaseid ja õigeaegseid uudiseid, õigusalaseid teavitusi, kutseid üritustele ning muud informatsiooni. Seejuures järgib Sorainen teie privaatsuse tagamise huvides käesolevat privaatsuspoliitikat.

Käesolev poliitika kirjeldab andmeid, mida Sorainen teie kohta turunduskommunikatsiooni eesmärgil kogub, kuidas Sorainen neid kasutab ning kellele Sorainen neid avaldab. Lisaks leiate te käesolevast dokumendist olulist informatsiooni valikute kohta, mida teil on võimalik seoses oma andmetega teha ning teie muude õiguste kohta.

Palun leidke aega, et käesolevat privaatsuspoliitikat lugeda ning kontakteeruge Soraineniga, kui teil on seoses sellega küsimusi või ettepanekuid.

Vastutav andmetöötleja

Soraineni Eesti, Läti, Leedu ning Valgevene kontorid (Sorainen) on teie andmete kaasvastutavad töötlejad. Soraineni kontorite kontaktinformatsioon on leitav siit http://www.sorainen.com/et/Kontorid.

Soraineni andmekaitseametnikuga on võimalik kontakteeruda meili teel privacy@sorainen.com.

Soraineni poolt kogutavad isikuandmed ja nende kasutamine

Soraineni meili teel edastatava uudiskirjaga on võimalik liituda veebilehel www.sorainen.com, sisestades veebivormi oma kontaktinformatsiooni (nimi, e-post, telefon, aadress, ettevõte, riik).

Kui te liitute veebilehel Soraineni uudiskirjaga, siis küsib Sorainen teilt lisaks teie eelistuste kohta: eelistatud keel; millist tüüpi informatsiooni te soovite saada; ning riigid, õigusvaldkonnad ja ärivaldkonnad, mis teid huvitavad.

Lisaks kogub Sorainen teie ärialaseid kontaktandmeid, kui te kohtumistel või üritustel vahetate Soraineniga visiitkaarte või kui te annate oma kontaktandmeid, kui te Soraineni üritustele registreerute.

Sorainen saadab turunduskommunikatsiooni vaid e-posti teel ning proovib adresseerida kirjad vaid neile, kellele need võiksid kõige rohkem huvi pakkuda.

Kui Sorainen saadab teile meili, võib Sorainen koguda statistilisi andmeid postitusele reageerimise kohta, näiteks kas te avate meili, millistele linkidele te vajutate, milliseid seadmeid te selle jaoks kasutate ning millised on nende tehnilised omadused. Sorainen teeb seda nii, et jälgib registreeritud informatsiooni veebilehe külastuse kohta või läbi küpsiste kasutamise (kui te annate selleks nõusoleku).

Kui te tellite veebilehelt Soraineni teavitusi, siis kasutab Sorainen teie andmeid teie nõusoleku alusel.

Muudel juhtudel, kui te vabatahtlikult vahetate oma ärialaseid kontaktandmeid Soraineniga, saadab Sorainen teile turunduskommunikatsiooni seepärast, et Sorainenil on õigustatud huvi säilitada teiega või ettevõttega, keda te esindate, ärialast suhet. Sorainen jälgib kommunikatsiooni statistilist efektiivsust eesmärgiga parandada Soraineni suhtlust.

Et saada rohkem teavet andmete kohta, mida kogutakse küpsistega või automaatselt, kui te külastate Soraineni veebilehte, lugege palun Soraineni veebilehe privaatsuspoliitikat.

Kes võib teie andmetele ligi pääseda?

Teie isikuandmed võivad olla avalikustatud:

  • Soraineni töötajatele ja juristidele Soraineni Eesti, Läti, Leedu ja Valgevene kontorites, kes on teiega kontaktis või kes vastutavad turunduse eest.
  • Kolmandatest isikutest Soraineni teenusepakkujatele, sh turundusettevõtetele, infotehnoloogia teenuse pakkujatele, audiitorettevõtetele ja teistele sellises ulatuses, mis on vajalik turunduskommunikatsiooni haldamiseks.

Euroopa Komisjon ei ole teinud otsust, millega tunnustatakse piisavat andmekaitse taset Valgevenes. Seetõttu on Soraineni Valgevene kontoril juurdepääs isikuandmetele Soraineni Valgevene ja teiste Soraineni kontorite vahel sõlmitud lepingu alusel, mis vastab Euroopa Komisjoni poolt heakskiidetud tüüplepingutingimustele. Te võite paluda Sorainenilt lepingu koopiat, pöördudes Soraineni andmekaitseametniku poole.

Kui kaua Sorainen Teie andmeid säilitab?

Teie kontaktinformatsioon ning äritegevuse ja elukutsega seotud informatsiooni säilitatakse ja töödeldakse turunduslikel eesmärkidel seni, kuni Sorainen on teile või teie poolt esindatavale organisatsioonile õigusteenuste pakkuja. Sorainen võtab kasutusele kõik jõukohased meetmed, et tagada aegunud isikuandmete uuendamine ja selliste isikuandmete kustutamine, mis ei ole enam vajalikud.

Isikuandmeid, mida kasutatakse teile uudiskirjade saatmiseks, hoiustatakse ja töödeldakse sellel eesmärgil seni, kuni te oma nõusoleku tagasi võtate või tühistate Soraineni uudiskirjade tellimuse, kuid mitte kauem kui 2 aastat pärast teie viimast suhtlust Soraineni uudiskirjadega.

Teie õigused ja kuidas te saate oma õigusi teostada

Kontakteerudes Soraineniga meili privacy@sorainen.com teel, saate te teostada oma õigusi järgnevalt:

  • paluda juurdepääsu oma isikuandmetele;
  • paluda oma isikuandmete parandamist;
  • paluda oma isikuandmete kustutamist;
  • võtta tagasi oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks, kui see on asjakohane.

Mõnel juhul võib teil olla õigus nõuda teie isikuandmete töötlemise piiramist või vaidlustada isikuandmete töötlemine.

Te võite oma õigusi teostada kooskõlas nõuetega, mis tulenevad kohalduvatest Euroopa Liidu ja kohalikest õigusaktidest.

Kui isikuandmed on teie nõudmisel kustutatud, säilitab Sorainen ainult sellised koopiad informatsioonist, mis on vajalikud, et kaitsta meie või kolmandate isikute õigustatud huve, täita valitsuse korraldusi, lahendada õigusvaidlusi, teostada tõrkeotsingut või jõustada mis tahes kokkulepet, mille olete Soraineniga sõlminud.

Te võite keelata küpsised oma brauseri seadetes, või külastades veebilehti:

Õigus esitada kaebus

Kui te arvate, et teie privaatsusõigusi on rikutud, võite te esitada kaebuse selle EL-i liikmesriigi asutusse, kus on teie alaline elukoht. Selliste asutuste kontaktinformatsioon on kättesaadav aadressil http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

Avaleht Turundustingimused