Advokaadibüroo Sorainen tervitab oma meeskonnas mitmeid aastaid riigi õigusstruktuurides tippjuhina töötanud ning riigi peaprokurörina Eesti õiguskaitsesüsteemi eestkostjana tegutsenud Norman Aasa.

Norman hakkab juhtima Soraineni majanduskuritegude ennetamise ja menetlemisega tegelevat töörühma Eestis. Töörühma peamine eesmärk on toetada ettevõtjaid, kes on sattunud majanduskuriteo ohvriks või soovivad ennast kaitsta võimalike kuritarvituste eest.

Üha keerulisemaks muutuvate majanduskuritegude foonil, millest mitmed juhtumid on viimastel aastatel avalikkuse ette jõudnud, on tähtis tagada ettevõtete omanikele kindlus, et kuritarvituste riskid oleksid miinimumini viidud ning juba toimepandud kuritegude põhjused ja tekitatud kahju saaks välja selgitatud.

Riik on astunud viimastel aastatel samme majanduskeskkonna parandamiseks, suurendades majanduskuritegude uurimise võimekust ja käivitades maksejõuetuse reformi.  Siiski on vale arvata, et ainult riik suudaks tagada piisavalt usaldusväärse majanduskeskkonna. Oluline on ka ettevõtete panus, kes peavad teadvustama riskivaldkondi ja neid maandama. Nii tasub rõhku panna tegevusjuhiste väljatöötamisele kõrge riskiga olukordadeks nagu näiteks suured tehingud, kingituste vastuvõtmine ja tegemine, huvide konflikt ja suhtlemine ametiisikutega. Igal ettevõttel on võimalik valida tema suurusele ja valdkonnale sobivad ja tõhusad vahendid. Neid sisemisi kaitsemehhanisme aitabki töörühm ettevõtjatel üles ehitada ja paika seada.

Samuti aitab töörühm kuritegude ohvriks sattunud ettevõtetel tuvastada võimalikke kahjusid, koguda tõendeid, esitada vastavaid nõudeid ning teha koostööd riigiga kriminaalmenetluse läbiviimisel ja tekitatud kahjude sissenõudmisel. Seda kõike tuleb tihti teha koostöös advokaatide ja uurimisorganitega teistest riikidest.

Norman Aasa sõnul on ta oma senises töös kokku puutunud paljude keeruliste majandus- ja ametialaste kuritegude menetlustega ning näinud, kui suurte kahjudeni võib viia ohtude ignoreerimine või nendele mitteõigeaegne reageerimine. „Samas on arusaadav, et riik panustab ennekõike kuriteo toime pannud isiku süü tõendamisele. Kuritarvituste ennetamine ja kõikide kahjude väljaselgitamine ning sissenõudmine on peamiselt ettevõtjate endi ülesanne, milles saame neid oma senisele kogemusele tuginedes aidata“, lisas Aas.

Carri Ginteri sõnul on Aasa liitumine väga hea uudis. „Tallinna Sadam ja mitmed teised kaasused näitavad seda, kui oluline on kvaliteetne koostöö uurimisorganitega ja kuidas advokaadid saavad selle juures ettevõtjale abiks olla. Normani kogemused on siin üsna ainulaadne ressurss, mida klientide hüvanguks tulevikus kasutada.“  Ginteri sõnul on bürool hetkel mitmeid jooksvaid kaasuseid, kus tuleb tegeleda endiste juhatuse liikmete õigusvastase tegevuse tagajärgedega. Samuti tugevneb Aasa liitumisega veelgi Soraineni riigisuhete töörühm, mida juhib Allar Jõks.

Vahetult enne Soraineniga liitumist töötas Norman Aas Justiitsministeeriumi kantslerina, juhtides ministeeriumi igapäevatööd ning valitsemisala asutuste tegevust. Justiitsminister Urmas Reinsalu sõnul on tal kahju kantsleri lahkumise üle: „Meil oli väga hea koostöö, aga mõistan Normani otsust panustada õigussüsteemi toimimisse uuel ametikohal. Norman Aas on tunnustatud ja kogenud jurist, kes on andnud suure panuse Eesti õigussüsteemi ülesehitamisse ja õigusriigi arendamisse. Tänan teda senise töö eest Eesti riigi hüvanguks ja soovin talle edu uute väljakutsete vastuvõtmisel.“

Aastatel 2005—2014 oli Norman Aas riigi peaprokurör ning enne seda töötas kaheksa aastat erinevatel ametikohtadel prokuratuuris ja Justiitsministeeriumis. Norman on hinnatud lektor ning mitmete karistusõiguse ja kriminaalmenetluse teemaliste artiklite autor. 1994.–1998. aastal õppis ta Tartu ülikooli õigusteaduskonnas ja 1999.–2001. aastal Greifswaldi ülikooli õigusteaduskonnas, kus omandas õigusteaduse magistri kraadi (summa cum laude).