Privaatsusreeglid

Nagu enamik teisigi veebilehti, kogub ka Sorainen andmeid veebilehe www.sorainen.ee külastuste kohta. See aitab meil aru saada, kui kasulik veebileht on ning mida võiks parandada.

Soraineni andmete kogumise tavad on kooskõlas käesoleva privaatsuspoliitikaga, kust te leiate detailset informatsiooni selle kohta, milliseid andmeid Sorainen kogub, kuidas Sorainen neid kasutab ning kellel neile ligipääs on.

Sorainen austab õigusi, mis teil on seoses oma privaatsuse kontrollimisega. Sorainenile on oluline, et te saaksite oma õigusi ellu viia -  altpoolt leiate infot, kuidas seda teha.

Palun leidke aega käesoleva privaatsuspoliitika lugemiseks ning kontakteeruge Soraineniga, kui teil on küsimusi või ettepanekuid.

Vastutav andmetöötleja

Soraineni Eesti, Läti, Leedu ning Valgevene kontorid (Sorainen) on teie andmete kaasvastutavad töötlejad. Soraineni kontorite kontaktinformatsioon on leitav siit http://www.sorainen.com/et/Kontorid.

Soraineni kontorid on omavahel kokku leppinud, millised on nende rollid ja suhe teiega.

Soraineni andmekaitseametnikuga on võimalik kontakteeruda meilitsi privacy@sorainen.com.

Milliseid andmeid Sorainen kogub ning kuidas neid kasutatakse?

Veebilehe sirvimise statistika

Sorainen täiustab pidevalt  oma veebilehte ning soovib teha selle nii kergesti kasutatavaks kui võimalik. Selleks on Sorainenil vaja teada, milline informatsioon on külastajatele kõige relevantsem, kui tihti nad veebilehte külastavad, millist brauserit ja millist seadet nad kasutavad, millist sisu nad peamiselt loevad ning millistest regioonidest külastajad tulevad, ja muud sarnast demograafilist teavet ja statistikat.

Sorainen kogub neid andmeid, kasutades automatiseeritud tööriista Google Analytics, mis võimaldab Sorainenil salvestada ja analüüsida, kuidas külastajad veebilehte kasutavad.

Rohkem informatsiooni selle kohta, kuidas Google Analytics töötab ja millist informatsiooni see lubab koguda ja analüüsida, leiate siit- https://support.google.com/analytics/answer/1012034?hl=lten&ref_topic=6157800

Sorainen kasutab neid andmeid selle alusel, et Sorainenil on äripartnerina õigustatud huvi parandada meie arusaama kliendi vajadustest ning eelistustest, et osutada paremaid teenuseid ja teha Soraineni poolt avaldatav informatsioon veelgi kättesaadavamaks.

Te võite igal ajal keelata oma andmete kogumise Google Analyticsi poolt nagu on kirjeldatud siin https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

Logid

Server, mis majutab Soraineni veebilehte, võib salvestada päringuid, mida te serverile teete (veebiaadress, mida te avate, teie poolt kasutatav brauser ja seade, IP aadress, juurdepääsu aeg). Neid andmeid kasutatakse ainult tehnilistel eesmärkidel – et tagada veebilehe nõuetekohane toimimine ja turvalisus ning uurida võimalikke turvaintsidente.

Sorainen kogub sellised andmeid seetõttu, et Sorainenil on õigustatud huvi tagada Soraineni veebilehe tehniline kättesaadavus ja turvalisus.

Küpsised

Mis on küpsised?

Küpsis on väike tekstifail, mille veebileht salvestab teie arvutisse või mobiiliseadmesse, kui te veebilehte külastate. See võimaldab veebilehel pikema aja jooksul meeles pidada teie tegevusi ja eelistusi (näiteks sisselogimine, keel, fondi suurus ning muud ekraanieelistused), et te ei peaks neid uuesti sisestama, kui te külastate veebilehte uuesti või kui te liigute ühelt lehelt teisele.

Kuidas kasutab Sorainen küpsiseid?

Soraineni veebileht kasutab küpsiseid selleks, et koguda informatsiooni teie IP aadressi ja sirvimise kohta, näiteks nagu veebilehed, mida te olete külastanud, ning info selle kohta, kui kaua te igal veebilehel aega olete veetnud, ning võimaldab veebilehel meeles pidada teie süsteemi ja eelistusi.

Teised küpsised võimaldavad Sorainenil jälgida veebilehe liiklust ning kasutajate suhtlust veebilehega – Sorainen kasutab seda informatsiooni, et analüüsida külastajate käitumist ja parandada külastajate kogemust. Need küpsised paigutab ja neid kasutab tööriist Google Analytics.

küpsiseid vajatakse ainuüksi veebilehe tehniliseks funktsioneerimiseks. Siiski on oluline märkida, et kui te ei nõustu küpsiste kasutamisega, siis ei pruugi teatud veebilehe funktsioonid korralikult funktsioneerida või üldse funktsioneerida.

Õiguslik alus küpsiste kasutamiseks on Soraineni õigustatud huvi tagada veebilehe tehniline funktsionaalsus. Kui küpsiseid kasutatakse teie valikute meeles pidamiseks või statistilistel eesmärkidel, siis on õiguslikuks aluseks teie nõusolek.

Kuidas küpsiseid kontrollida?

Te saate oma soovi kohaselt küpsiseid kontrollida ja/või kustutada. Üksikasjad leiate siit –  http://www.youronlinechoices.com/. Te saate kustutada kõik küpsised, mis teie arvutis juba on, ning enamikke brausereid on võimalik nii seadistada, et brauser ei luba edaspidi nende paigutamist. Siiski, kui te soovite seda teha, siis võib juhtuda, et te peate veebilehe külastamisel iga kord manuaalselt teatud eelistusi kohandama ning teatud teenused ja funktsionaalsused ei pruugi töötada.

Turundus

Kui te tellite Soraineni veebilehelt Soraineni uudiskirja või annate muul moel oma ärialase kontaktinformatsiooni Sorainenile, siis võib Sorainen saata teile teavitusi, uudiskirju ja õigusalaseid teateid, mis võivad teile huvi pakkuda. Lisainformatsiooni selle kohta, kuidas Sorainen kasutab teie kontakte sellise kommunikatsiooni edastamiseks, leiate siit – http://www.sorainen.com/et/marketing-policy.

Profileerimine

Sorainen võib kasutada veebilehe külastajate statistilisi andmeid selleks, et analüüsida nendega seotud trende ja demograafiat, kuid Sorainen ei koosta külastajate kohta individuaalseid profiile.

Kes võib teie andmetele ligi pääseda?

Soraineni veebilehe külastajate statistilistele andmetele võivad ligi pääseda Soraineni turunduse  ja IT-osakonnad, kes vastutavad veebilehe andmete analüüsi ja täiendamise eest.

Soraineni koostööpartnerid, kes edastavad Sorainenile veebisaidi sisehaldustööriistu või majutavad veebisaiti, võivad omada ligipääsu tehnilistele logifailidele.

Google Analytics tööriista pakub Google Inc (Ameerika Ühendriikide ettevõtja), kellel on ligipääs statistilistele andmetele, mis on selle tööriista poolt kogutud. Google Inc on ühinenud EL-i ja USA  Privacy Shield andmekaitseraamistiku põhimõtete EL-i ja USA Privacy Shield nimekirjaga, mis tagab selle, et pakutu vastab Euroopa Liidu nõutud privaatsusstandarditele. Teenusepakkujale kohalduvad ka lepingulised kohustused, mille eesmärk on tagada privaatsust ning millega on võimalik tutvuda siin – https://www.google.com/analytics/terms/dpa/dataprocessingamendment_20160909.html.

Küpsistele pääseb ligi koostööpartner Doubleclick.net.

Euroopa Komisjon ei ole teinud otsust, millega tunnustatakse piisavat andmekaitse taset Valgevenes. Seetõttu on Soraineni Valgevene kontoril juurdepääs isikuandmetele Soraineni Valgevene ja teiste Soraineni kontorite vahel sõlmitud lepingu alusel, mis vastab Euroopa Komisjoni poolt heakskiidetud tüüplepingutingimustele. Te võite paluda Sorainenilt lepingu koopiat, pöördudes Soraineni andmekaitseametniku poole.

Kui kaua Sorainen andmeid hoiustab?

Sorainen kasutab kogutud statistilisi andmeid analüüside jaoks kuni kolm aastat.

Küpsised kehtivad tavaliselt lühikesel perioodil (päev, nädal või kuu), mõnedel juhtudel võivad need kehtida kuni aasta.

Teie õigused ja kuidas te saate oma õigusi teostada

Kontakteerudes Soraineniga meili privacy@sorainen.com teel, võite te teostada oma õigusi järgnevalt:

  • paluda juurdepääsu enda isikuandmetele;
  • paluda enda isikuandmete parandamist;
  • paluda enda isikuandmete kustutamist;
  • võtta tagasi oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks, kui see on asjakohane.

Mõnel juhul võib teil olla õigus nõuda teie isikuandmete töötlemise piiramist või vaidlustada isikuandmete töötlemine.

Te võite oma õigusi teostada kooskõlas nõuetega, mis tulenevad kohalduvatest Euroopa Liidu ja kohalikest õigusaktidest.

Kui isikuandmed on teie nõudmisel kustutatud, säilitab Sorainen ainult sellised koopiad informatsioonist, mis on vajalikud, et kaitsta meie või kolmandate isikute õigustatud huve, täita valitsuse korraldusi, lahendada õigusvaidlusi, teostada tõrkeotsingut või jõustada mis tahes kokkulepet, mille olete Soraineniga sõlminud.

Te võite keelata küpsised oma brauseri seadetes või külastades veebilehti:

Õigus esitada kaebus

Kui te arvate, et teie privaatsusõigusi on rikutud, võite te esitada kaebuse selle EL-i liikmesriigi asutusse, kus on teie alaline elukoht. Selliste asutuste kontaktinformatsioon on kättesaadav aadressil http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

Avaleht Privaatsusreeglid