Välismaised otseinvesteeringud

Oleme aastate jooksul töötanud paljude välisinvestorite ja rahvusvaheliste suurettevõtete või nende piirkondlike esindustega. Nii oleme saanud ulatuslikke kogemusi Baltimaades ja Valgevenes välisinvestorite abistamiseks paljudes eri küsimustes ja eri sektorites. Meie tugevus seisneb meie õigusmeeskondade koostöös, sest nii loome kõigi advokaatide oskustest oma klientide huvides ühtse terviku.

Välisinvestoreid nõustades katame tavaliselt laia teemaderingi – äriõigusest riiklike toetusmeetmeteni, tööõigusest maksuküsimusteni, üürikontoritest detailplaneeringute ja ehituslubadeni. Meilt saate üldist nõu ettevõtluskeskkonna kohta, aga ka spetsiifilist õigusabi kitsastes ärivaldkondades tegutsemise reeglite kohta.

Oleme palju kokku puutunud projektidega, mis kasutavad välisinvesteeringutele mõeldud toetusskeeme, ning oleme valitsusasutustega investeerimislepingute üle läbi rääkinud. Seejuures oleme viimastega, sh riiklike investeerimisagentuuridega, üles ehitanud head koostöösuhted. Nii saame riigi ja kohalike omavalitsustega kliendile nii keerukates kui ka igapäevastes küsimustes koos parimat lahendust otsida.

Nõustame investorit tegevuse kõigis etappides – nii turule tulles kui ka siit lahkudes. Oleme seisnud oma klientide eest ülimalt keerukates, delikaatsetes ja avalikku tähelepanu saanud projektides, nagu näiteks Leetu tuumaelektrijaama kavandava Hitachi nõustamine.

Saame olla abiks

  • teie investeerimisprojektile sobiva juriidilise ja maksustruktuuri valimine
  • ärikeskkonda ja regulatiivseid nõudeid puudutav nõustamine
  • juriidilise isiku asutamine ja asukohta puudutav nõu (erimajandustsoonid, tööstuspargid, vabasadamad)
  • nõustamine välisinvesteeringutele pakutavate toetusskeemide ja investeerimisstiimulite asjus
  • läbirääkimine valitsusasutustega soodustuste pakettide ja investeerimislepingute üle
  • töötajate toomine välismaalt (töö- ja elamisload)
  • kontoripinna üürimine ja äripindade ehitus teie investeerimisprojekti tarbeks

Võta meiega ühendust