Ühisettevõtted, ühingustruktuurid ja restruktureerimine

Kui meie kliendid soovivad asutada ühisettevõtet, aitame neil olukorda kaardistada ja tegevuskava koostada, alates iga aktsionäri ootuste ja panuste väljaselgitamisest kuni võimaliku ühisettevõttest väljumiseni. Et klient tunneks end igas olukorras kaitstuna, teeme kõik õigused ja kohustused üksipulgi selgeks – kõikide osapoolte panused, nende õigused juhtorganite liikmeid nimetada, otsustamisreeglid, aktsiate võõrandamine, kaasamüügiõigused ja -kohustused (drag-along, tag-along). Meie tugevus tuleb eriti esile keeruliste piiriüleste ühinemiste nõustamisel, kus meie kasuks räägib regionaalne võimekus. Restruktureerimise puhul vaatame, kas kliendi äri praegune ülesehitus toetab tema äritegevust või tuleks seda muuta – näiteks ärisuundi lahku lüües või just sarnase tegevusega ettevõtteid ühendades. Sageli oskame soovitada äritegevuse ümberkorraldamist juba enne, kui probleemid tekivad, kas struktuure tõhusamaks ja vähem riskidele avatuks muutes või restruktureerimise abil kapitali säästes.

Saame olla abiks

  • ühisettevõtted ja ühingud
  • osanike ja aktsionäride vahelised suhted
  • osanike ja aktsionäride lepingud
  • kontserni ettevõtete piiriülene ühinemine ja restruktureerimine
  • ettevõttesisesed ümberkorraldused, sealhulgas ühinemised, jagunemised, eraldumised ja ümberkujundamine
  • kontsernisisesed tehingud aktsiate ja varadega, ettevõtte üleminek
  • ühingute restruktureerimine

Võta meiega ühendust