Äripäeva veebiseminar: Töösuhete õigusaktide olulisimad muudatused ja kohtupraktika

Toimumiskoht: Veebiseminar
Toimumisaeg: 10:00-11:30, märts 3-veebruar 3, 2021
Ürituse keel: eesti keel

Veebiseminaril teevad meie tööõiguse spetsialistid – partner Karin Madisson ja nõunik Pirkko-Liis Harkmaa lühiülevaate sellest, milliseid muudatusi tõi tööõiguse valdkonnas kaasa eelmine aasta ja millele pöörata tähelepanu 2021. aastal. Lähemalt vaadatakse nii seadusandluse muudatusi kui kohtupraktikat.

Käsitlemist leiavad muuhulgas järgmised teemad:

  • tööohutus ja töökeskkond,
  • kaugtöö,
  • välismaalaste värbamine,
  • lähetatud töötajad,
  • 2020. aasta olulisemad Riigikohtu lahendid (ärisaladuse määratlemine töölepingus, kollektiivlepingute laiendamine, töölepingu eristamine muudest töö tegemiseks sõlmitavatest lepingutest),
  • isapuhkus,
  • töötushüvitised,
  • töövaidluste lahendamise kord.

Veebiseminar toimub 3. märtsil kell 10.00-11.30 internetis Äripäeva veebiseminaride keskkonnas. Enne veebiseminari saadetakse registreerunud kasutajatele infomeil lingiga, mille kaudu pääseb enne seminari algust veebiseminari keskkonda.

Seminari on võimalik jälgida oma arvutist töökohal, kodus või mujal Teile sobivas kohas ning selle jälgimiseks on tarvis arvutit, internetiühendust ning mugavamaks kuulamiseks kõrvaklappe. Veebiseminari kestel on Teil võimalik esitada ka lektorile küsimusi, mille saate kirjutada vestluse kasti.

Veebiseminar on järelvaadatav kõigile registreerunutele 2 nädala jooksul pärast toimumist.

Lisainfo veebiseminari kohta saab küsida kirjutades liina.aru@aripaev.ee.