Tööõiguse Treff

Toimumiskoht: Hestia Hotel Europa, Paadi 5, Tallinn
Toimumisaeg: 10.00-16.45, november 16, 2023
Ürituse keel: eesti

Tööõiguse Treff käsitleb tööõiguse valdkonda, mis toob osalejateni päevakajalise ja laia teemavaliku töösuhete regulatsiooni valdkonnast. Viimase kümnendi jooksul on töösuhtes toimunud täiesti kardinaalsed muutused – töötajal on varasemast kordades suurem paindlikkus nii töö koha, töö aja kui ka laiemalt töö tegemise osas. Tänane majanduskeskkond ja tulevikuprognoosid aga panevad mõtlema, kas tööandjal jagub tellimusi/kliente, st. töötajatele tööd ja vahendeid selle eest tasumiseks? Treff võtab vaatluse alla, milline on kaasaegne töötamise reaalsus ja kuidas reguleerib seda tänapäevane Eesti õigusmaastik.

Trefipäeva modereerib meie ühinguõiguse, ühinemiste ja ülevõtmiste meeskonna nõunik Pirkko-Liis Harkmaa. Pirkko-Liis on tööõiguse asjatundja, kelle jaoks on alati olnud oluline tööõigus ja selle inimlik puude. “Usun, et enamikke tänapäevastes töösuhetes tekkivaid probleeme saab lihtsasti vältida avatud suhtluse ja läbipaistvusega”.

Sündmus toimub paralleelselt kahes konverentsisaalis esitlustega tippspetsialistidelt, vandeadvokaatidelt ning tippjuristidelt.

Päevakava

9.30-9.50      Hommikukohv ja registreerumine

9.50-10.00    Moderaatori  tervitus

10.00-10.25  Eesti majanduse prognoosid ja väljakutsed 2023-2024. Peeter Raudsepp

10.30-11.00  Tööelu 2023-2024 väljakutsed. Kaire Saarep

11.05-11.50  Töökiusamine – tunnused, ennetus ja tööandja vastutus? Karina Paatsi

11.50-12.10 PAUS

12.10-12.50       Paralleelettekanne

Sagedasemad vead töösuhete lõpetamisel ning kuidas neid vältida. Kristi Sild

Töötamise uus reaalsus: kaugtöö väljakutsed tööandja vaates. Ketlin Peterson

12.55-13.40 Paralleelettekanne

Kuidas saab tööandja end kaitsta töötaja tööle mitteilmumise või töölepingu töötaja poolt erakorralise lõpetamise puhul? Pirkka-Marja Põldvere

Terviklik töötervishoiuteenus – ennetustegevused ja hinnangud töökeskkonnale. Jaanika Jelistratov

13.40-14.25 LÕUNAPAUS

14.25-15.05 Paralleelettekanne

Töötajad ja tehnoloogia – isikuandmete kaitse ja küberturvalisus. Kaia Kuusler

Palgad avalikuks. Kas eesmärk pühitseb abinõu? Tambet Toomela

15.10-15.50 Platvormitöö puuduliku õigusliku platvormiga. Sirli Spelman ja Indrek Ergma

15.55-16.40 Stressist ja väsimusest. Ingelise Israel

16.40-16.45 Trefipäeva lõpetamine

 

 

Treff toimub nii saalis, veebis kui e-õppes.