Telekomiandmete probleemi tõstatades ei suunanud autorid püssi konkreetsele ministeeriumile ega ministrile. Ometi oli ministeeriumi reaktsioon vahetu ja valulik. Järelikult tunti vastutust probleemi ees.

Ministeeriumi artiklites esitatud vastuargumendid võib jaotada sisuliselt kaheks: advokaadi juttu pole mõtet uskuda ja andmeid tuleb koguda, sest neid võib milleks iganes vaja minna.

Sideandmete kasutamine saab olla õigustatud vaid terrorismi ja raske kuritegevuse vastase võitluse kontekstis. Nimetatud seisukohale viitab oma sõnavõtus ka justiitsminister.

Loe kogu Eesti Päevalehes ilmunud Carri Ginteri ja Kätlin Sehveri artiklit siit.