Harju Maakohtu töökoormus on suurem kui teistel kohtutel. Lahendusena on Justiitsministeerium välja pakkunud, et teatud kohtuasju võiks üleriigiliselt jagada.

Meie partner Carri Ginter selgitas Reporterile, et kohtutes on väga spetsialiseerunud ja kompetentsed kohtunikud, aga omavahel puudub koostöövõimalus ning ühtset platvormi võiks parandada.

Vaata lähemalt.