Tallinna vanalinna tuntud restoran Peppersack avas kohe pärast piirangute leevenemist külalistele väliterrassi. Kurioosne on selle juures aga asjaolu, et Peppersacki avamine tuli üllatusena mitmele nimeka söögikoha pikaaegsele omanikule, kes tegelevad alles restorani juriidilise keha pankrotiga. Kuna pankroti käigus oleks müüki läinud ka Peppersacki kaubamärk, anti nimi ajutiselt teise ettevõtte nimele hoiule, kes on nüüd sama nimega restorani iseseisvalt käivitanud. Olukorra juriidilisi nüansse lahkasid Äripäevas meie advokaadid Mari Karja ja Olivia Kranich.

„Kuna kaubamärgi omanikuks oli pankrotis äriühing, siis pankrotis äriühingu nimel saab pankrotivaraga seotud tehinguid ja toiminguid teha ainult pankrotihaldur,“ selgitas meie advokaat Mari Karja. Ta lisas, et isegi kui praeguses olukorras tunnevad omanikud end petetuna, siis pankrotimenetluse käigus sõltub kaubamärgi müügitehingu tagasipööramine eelkõige võlausaldajate huvide kahjustamisest.

Karja sõnul saab sellistes olukordades, kus vara müüakse enne pankrotimenetluse algust, määravaks see, kas vara müüdi turutingimustel. Seega, kui Peppersacki kaubamärk müüdi hoiule andmise eesmärgil alla turuhinna, on võimalik kaubamärk pankrotivarasse tagasi tuua. Karja lisas, et juhul kui tehingut ei ole mingil põhjusel võimalik tagasi pöörata, aga tehing kahjustas selgelt ettevõtte huve, siis on võimalik pankrotihalduril esitada hagi juhatuse liikme vastu.

Meie vandeadvokaadi Olivia Kranichi sõnul ei ole seaduses täpsustatud, kas ettevõtte kaubamärgi müümise õigus kuulub omanikele või juhatusele ning seega sõltub see mitmest teisest asjaolust. Näiteks võivad olla kaubamärgi tehingute reeglid täpsustaud osaühingu põhikirjas. Kranich lisas, et kui ettevõttel on nõukogu, siis võib kaubamärgi müümine vajada ka nõukogu heakskiitu.

„Juhul, kui osaühingul puudub nõukogu ning põhikirjaga ei ole ette nähtud teisiti, ei ole osaühingu juhatuse liikmel kohustust saada kaubamärgi võõrandamise tehinguks osanike nõusolekut,“ tõdes Kranich.

Loe pikemalt Äripäeva veebist.