Teinekord juhtub, et Eesti rakendab ettevõtjate suhtes karmimaid reegleid, kui Euroopa Liit ette on näinud. Sel juhul tuleb vaidlus lahendada Euroopa Liidu reeglite järgi, kirjutab meie nõunik Karl Kask Põllumajandusuudiste portaalis.

Kestvusnõude rikkumise üle vaidles kohtus ka Halinga, kellelt PRIA nõudis toetust tagasi piimafarmi mittesihipärase kasutuse eest. Kuigi Halinga võitis selle kohtuasja lõpuks tänu Euroopa Kohtu otsusele, olid selles vaidluses olulisel kohal veel mitu küsimust, mille kohta kohus ei pidanud lõpuks seisukohta võtma.

Loe pikemalt.