Meie partner Norman Aas külastas Tallinna Ülikooli ja Postimehe veebisaadet “Ekspert eetris”, et rääkida vaenukõne reguleerimisest. Teema on saanud kõlapinda hiljuti parlamendis vastu võetud vaenusümbolite eelnõu tõttu.

Saade otsis vastust küsimusele: “Milline on sõnapommide ehk vaenukõne mõju, mis valinguna meie avalikku inforuumi uputama kipub?” Juttu tuli sõnavabaduse ja vaenukõne piirist, vaenukõne tagajärgede mõõtmisest ja mõõtmatusest. Samuti probleemidest, mida vaenukõne reguleerimine kaasa võib tuua.

Aas ütles saates, et vaenu on raske mõõta. “Väga raske on tõendada seda, et kui palju mingi sõnavõtt suurendas ühiskonnas kellegi vaenamist. Puudub vastav metoodika. Rahvahääletusel vastavad ühed üht- ja teised teistmoodi, tunnetades olukorda erinevalt. Lisaks on õige kummaline hinnata vaenamist pelgalt rahvaküsitluse põhjal.”

Aas lisas, et Euroopa Inimõiguste Kohus on oma kuulsamates lahendites väljendanud loogikat, et sõnavabadus on demokraatia toimimise alus. “Mõnes mõttes tulebki välja kannatada provokatiivsed, solvavad sõnavõtud. Nad võivad ärgitada diskussiooni ühiskonnas. Kui vähegi provokatiivsemad sõnavõtud kaoks, võib ka meie demokraatia ohtu sattuda,” ütles ta.

Saatejuht oli Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi lektor Mart Soonik. Saade oli eetris 27. aprillil ja on järelvaadatav.