Ehkki valitsus jättis Tallinna-Helsingi tunneli eriplaneeringu algatamata, pole Soome visionäär Peter Vesterbacka oma plaanist loobunud. Arendaja soovib ise korraldada tunneli keskkonnamõjude hindamise ja seejärel uuesti eriplaneeringut taotleda.

Meie partner Paul Künnap, kes tunnelit arendavat ettevõtet esindab, rõhutas, et tunneliplaan on ikka veel jõus. Lihtsalt nüüd lähenetakse asjale pisut teisiti.

“Eestis on sellel aastal seadusandlus muutunud ja nüüd on võimalik teostada keskkonnamõjude hindamist loamenetlustest eraldiseisvana,” selgitas ta.

Paul lisas, et paljudele valitsuse küsimustele pidigi vastama keskkonnamõjude hindamine, mida tehakse riigi eriplaneeringu käigus. Nüüd plaanitakse tunneli mõjud ikkagi ära hinnata, aga ilma planeeringuta. Samasuguse strateegia valis arendaja ka Soomes. “Soomes on keskkonnamõjude hindamine eraldiseisvana juba algatatud. Seal on tegelikult keskkonnamõjude hindamise programm juba ka avalikustatud ja kinnitatud.”

Loe lähemalt ERRist või kuula Vikerraadiost.