Uus seadus ühtlustab üle kogu Eesti viljaka maa kaitsmise täisehitamise eest. Lähitulevikus hakkavad heade muldadega põllumaa kasutamisel kehtima kitsendused. Nii soovib riik tagada väärtus­like muldade säilimise ja toidujulgeoleku. Olukorda selgitas lähemalt meie vandeadvokaat Britta Retel Maalehes.

Väärtuslik põllumaa

,,Maaeluministeeriumi soovi seada väärtuslike põllumaade säilimiseks täpsemaid tingimusi, on põhjustanud asjaolu, et suured põllumassiivid on viimase kahekümne aasta jooksul võetud kasutusele elamute, teede ja tööstusparkide rajamiseks,” selgitab Retel.

Eelnõus on oluliselt suurendatud kohalike omavalitsuste rolli väärtuslike põllumaade säilimise tagamisel. Edaspidi tuleb nii planeeringute koostamisel kui ka ehitustegevuse hindamisel pidada silmas eeskätt väärtuslike põllumaade kaitse eesmärki. Kohalikule omavalitsusele soovitakse panna kohustust, mille kohaselt tuleb üldplaneeringuga seatud kaitse- ja kasutustingimustega näha ette, et väärtuslikule põllumajandusmaale ei tohi külas ja alevikus ehitada uut ehitist ega sinna laiendada olemasolevat ehitist.

,,Lisaks on seaduseelnõuga kirjutatud ette ka kasutustingimuste kohustuslik sisu, mis tegelikult ei ole kooskõlas kohalike omavalitsuste õigusega otsustada ise planeeringutega seonduvate küsimuste üle. Ka kohtupraktika järgi on maakasutuse otstarbe määramine eeskätt kohaliku elu küsimus,” lisas Retel.

Loe lähemalt Maalehest.