Aprillis töötas Rahandusministeerium välja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu, mille eesmärk on võtta üle Euroopa Liidu direktiivist 2016/1164 tulenevad nõuded maksude agressiivse planeerimise tõkestamiseks. Eelnõuga tutvustatakse Eestis järgmisi maailmas küllaltki levinud reegleid nagu thin capitalisation, CFC ja lahkumismaks. Selle kõrval täiendatakse ka majandusliku tõlgendamise reegleid, mis võimaldab maksuhalduril vaadata maksustamisel mööda erinevatest tehingustruktuuridest (näiteks debt push down) ning maksustada neid vastavalt tehingute majanduslikule sisule (GAAR).

Ülejääva laenukasutuse kulu maksustamine (thin cap)

Rahvusvaheliselt on osutunud probleemiks, et kasumit tootvatest ühingutest viiakse kasum välja ülemääraste intressimaksete kaudu. Selleks antakse näiteks Eesti ühingusse suurel hulgal laenu, mille eest peab Eesti ühing tasuma laenuintresse. Plaanitavate muudatuste järgi loetakse, et teatud summast alates ei ole makstavad intressimaksed maksunduslikult enam põhjendatud (kehtiva õiguse mõttes ettevõtlusega seotud). Selle tulemusena maksustatakse ülemäärased intressimaksed tulumaksuga. Sellele reeglile peavad tähelepanu pöörama just need Eesti ühingud, kus intressikulu osakaal on suur ning ühing on ise kasumlik. Eriti tugevalt lööb antud muudatus ilmselt kinnisvaraarendajaid.

Eesti maksuresidendist äriühingu makstavate laenuintresside ülemäärasust hinnatakse kolme kumulatiivse kriteeriumi alusel:

1. Ülejääv laenukasutuse kulu ületab 3 000 000 eurot. Ülejääv laenukasutuse kulu on summa, mille võrra äriühingu enda laenukasutuse kulu ületab intressitulu ja muud majanduslikult samaväärset tulu, mida ühing teenib. Siin arvestatakse nii tavapärast laenuintressi kui ka makseid näiteks kasumiosaluslaenude alusel, vahetusvõlakirjadelt, kapitalirendi maksete rahastamiskulude osa, jne. Piirmäära alla aitab jääda see, kui ühing teenib ise intressitulu. Kuivõrd antud piirmäär on kõrge, ei hakka uued reeglid mõjutama väga pajusid ettevõtjaid.

» Loe täispikka artiklit Äripäeva teemaveebist raamatupidaja.ee