Euroopa Kohtu hiljutine iganädalast ja -päevast puhkeaega puudutav otsus avaldab mõju ka Eestis siiani kohaldunud tööajakavade koostamise põhimõtetele ning suunab tööandjaid võimaldama töötajatele täiendavat puhkeaega.

Uues puhkeaja arvestus alates 1. jaanuarist 2024

Sotsiaalministeerium on teada andnud, et alates 1. jaanuarist 2024 hakkab Tööinspektsioon töölepingu seaduses toodud töö- ja puhkeaja nõuete tõlgendamisel ning nendest kinnipidamise kontrollimisel lähtuma uutest põhimõtetest, mis tulenevad Euroopa Kohtu 2. märtsi 2023 otsusest C-477/21 IH vs MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt..

Viidatud kohtuasjas analüüsiti, kas igapäevane puhkeaeg saab olla iganädalase puhkeaja osa ning kas töötajal on õigus ka iganädalasele puhkeajale eelnevale igapäevasele puhkeajale või võib töötaja kohe peale töövahetuse lõppu hakata kasutama iganädalast puhkeaega. Kohus jõudis seisukohale, et igapäevane ja iganädalane puhkeaeg ei saa kattuda ning kui töötajale antakse iganädalane puhkeaeg, on tal õigus ka sellele iganädalasele puhkeajale eelnevale igapäevasele puhkeajale.

Graafikujärgse töö tegijail pikeneb järjestikune puhkeaeg

Praktikas tähendab see seda, et töötajale tuleb vähemalt üks kord seitsmepäevase ajavahemiku jooksul tagada igapäevane puhkeaeg koos iganädalase puhkeajaga, st 11+48 (36) järjestikust tundi vaba aega. Siiani on loetud töö- ja puhkeaja nõuete täitmise seisukohast piisavaks seda, kui töötaja saab kord seitsme päeva jooksul iganädalase puhkeaja ilma, et sellele eelneks igapäevane puhkeaeg.

Soovitame graafikujärgset tööd rakendavatel tööandjatel käesoleva aasta lõpuks kindlasti üle vaadata oma tööajakavade koostamise põhimõtted ning vajadusel neid korrigeerida. Muudatus ei puuduta neid töötajaid, kes teevad tööd esmaspäevast reedeni kaheksa tundi päevas.

Töö- ja puhkeaja nõuete ja neile kohtu poolt antud tõlgenduse eesmärgiks on kaitsta töötajate tervist, sealhulgas vältida ületöötamist, kutsehaigestumisi ja tööõnnetusi, vähendada nende esinemise riski ning seeläbi ära hoida töötajate töölt puudumisi tervise tõttu.

Küsi lisa: Pirkko-Liis Harkmaa