COVID-19 levikuga seoses kehtestatud liikumisvabaduse piirangud ja viibimiskeelud avalikuks kasutuseks mõeldud spordisaalides, jõusaalides, saunades, spaades, spordiklubides, basseinides, veekeskustes, ujulates, päevakeskustes, mängutubades ning kasiinodes ja mänguautomaadisaalides võivad anda meetmetest mõjutatud ettevõtetele õiguse alandada piirangu kehtivuse ajaks üüri või ekstreemsemal juhul selle tasumisest keelduda, kirjutab meie partner Piret Jesse Ärilehes.

Senise kohtupraktika valguses on pigem kaheldav, et eriolukord iseenesest võiks vabandada üüri maksmata jätmist või õigustada selle alandamise nõuet, kui see reaalselt ei takista üüripinna lepingujärgset kasutamist. Samas peab arvestama, et tegemist on olukorraga, mida majanduselus ja kohtupraktikas varem ette ei ole tulnud. Ei saa välistada, et edasised arengud võivad õigustada ka lepingu ajutise muutmise nõude esitamist või muuta vabandatavaks ka rahalise kohustuse rikkumise, kuid hetkel ei ole alust seda eeldada.

Seetõttu soovitame üürnikel anda esimesel võimalusel üürileandjatele teada, kui lepingu täitmine võib osutuda võimatuks, et leida lahendus, mis võtab arvesse mõlema poole huve, sh üürimaksete ajatamine, ajutine alandamine või peatamine.

Vaata lähemalt.