Kokybės valdymas

SORAINEN kokybės politika siekiama patenkinti arba viršyti klientų lūkesčius puikiu darbu, bei nuolat užtikrinti integruotas, visapusiškas ir aukščiausios kokybės teisines paslaugas visose šalyse. SORAINEN – pirmoji advokatų kontora Baltijos šalyse ir Baltarusijoje, kurios kokybės valdymo sistema sertifikuota pagal ISO 9001 kokybės standartą.

SORAINEN bendrą regioninę kokybės valdymo sistemą pradėjo vystyti 2002-aisiais. Baltijos šalių biurai „Lloyd's Register Quality Assurance“ buvo sertifikuoti 2006 m. kovą, o biuras Baltarusijoje – 2009-ųjų gruodį. Kasmet visuose SORAINEN biuruose atliekamas vidaus auditas. „Lloyd's Register Quality Assurance“ kasmet atlieka vieno biuro išorinį auditą, o kas trejus metus, atnaujinant sertifikaciją, audituoja visus keturis biurus.

SORAINEN kokybės valdymo sistema kontroliuoja kontoros valdymo, palaikymo bei pavedimų vykdymo procesus vadovaujantis geriausia tarptautine praktika paremtais standartais. Taip užtikrinamas klientų lūkesčių tenkinimas teikiant geriausios kokybės paslaugas, paremtas pasitikėjimu, konfidencialumu, punktualumu ir profesionalumu. Kokybės valdymo sistema leidžia mūsų kontorai veikti ekonomiškai, efektyviausiu būdu panaudojant žmogiškuosius išteklius bei efektyviai valdant sąnaudas. Mes suprantame, kad kokybės valdymas yra tęstinis procesas, todėl nuolat siekiame vystyti savo personalą ir veiklos metodus, kad užtikrintume klientams geriausią paslaugų kokybę.

Partnerio Toomas Prangli vadovaujama Kokybės valdymo komanda vysto, įgyvendina ir valdo sistemas bei procesus, kurių dėka SORAINEN gali pasiūlyti vienodai aukštus paslaugų standartus visuose biuruose.

>> Naujausias kokybės sertifikatas

Pagrindinis Apie mus Kokybės valdymas

-