Rizikos valdymas

SORAINEN rizikos valdymo komanda užtikrina, kad kontora laikytųsi rinkoje taikomų taisyklių, galiojančių įstatymų ir profesinių principų. Ši komanda taip pat nagrinėja atsiliepimus, atsirandančius kontorai vykdant teisinę veiklą. Regioninę komandą sudaro visų SORAINEN biurų partneriai.

Vykdydama rizikos valdymo procedūras, SORAINEN atlieka rizikos vertinimus. Tai kasdienė analizė, skirta įvertinti, kaip kontora vykdo savo rizikos valdymo įsipareigojimus. Šie vertinimai apima:

  • SORAINEN darbuotojų sveikatos, saugos ir saugumo klausimus;
  • veiklos tęstinumo planavimą;
  • atsakingos informacijos sklaidos politikos nustatymą;
  • pavedimų priėmimą ir vykdymą;
  • SORAINEN reputacijos išsaugojimą.

Rizika, nustatyta atliekant kontoros rizikos vertinimo procedūras, atidžiai valdoma. Kiekvienos rizikos vertinimui paskiriamas už riziką atsakingas asmuo ir rizikos koordinatorius, kurie įvertina ir parengia veiksmų planus, skirtus palengvinti atitinkamos rizikos valdymą ir stebėti pažangą. SORAINEN reguliariai atlieka savo saugos, saugumo ir veiklos tęstinumo rizikos vertinimus, taip pat papildomus vertinimus padidėjus išorės rizikai.

SORAINEN rizikos valdymo komanda, kuriai vadovauja partneris Jānis Taukačs, kuria, diegia ir valdo procedūras ir sistemas, leidžiančias SORAINEN užtikrinti vienodai aukštą teisinių paslaugų kokybę.

Pagrindinis Apie mus Rizikos valdymas

-