Birželio 12 d. „Sorainen“ ekspertas, advokatas Darius Raulušaitis buvo išrinktas Lietuvos advokatūros Baudžiamosios ir baudžiamojo proceso teisės komiteto nariu.

Šio komiteto paskirtis ir veiklos tikslas – užtikrinti kokybišką ir įvairiapusišką problemų, kylančių taikant Lietuvos Respublikos baudžiamosios teisės ir baudžiamojo proceso teisės normas, sprendimą ir priimti optimalius sprendimus dėl šių teisės normų tobulinimo. Viena iš pagrindinių komiteto veiklos sričių – aktyvus dalyvavimas teisėkūros procese, padedant Advokatų tarybai formuoti poziciją baudžiamosios ir baudžiamojo proceso teisės srityse.

„Džiaugiuosi advokatūros bendruomenės man patikėta teise aktyviai prisidėti tobulinant baudžiamosios teisės normų taikymą. Tikiu, kad mano ilgametė patirtis Lietuvos baudžiamosios teisės sistemoje bus naudinga sprendžiant aktualiausias šios srities problemas“, – komentuoja Darius Raulušaitis.

Lietuvos advokatūros komitetai yra svarbus advokatūros savivaldos organas. Jie siekia išgryninti aktualiausių sričių problemas ir siūlyti galimus sprendimo būdus. Šiuo metu veikia penki Advokatūros komitetai: Drausmės komitetas, Baudžiamosios ir baudžiamojo proceso teisės komitetas, Informacinių technologijų komitetas, Advokatų veiklos mokestinės aplinkos komitetas ir Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos komitetas.