Nuo 2024 m. sausio 1 d. Eva Berlaus, šiuo metu einanti „Sorainen“ Latvijos biuro vadovaujančios partnerės pareigas, paskirta vadovaujančia partnere, perimdama šias pareigas iš Laimono Skibarkos. Naująja Latvijos biuro vadovaujančia partnere paskirta Ieva Andersone, šiuo metu vadovaujanti Prekybos ir reguliuojamųjų industrijų praktikos grupei Latvijoje.

Tiek Eva, tiek Ieva svariai prisidėjo prie „Sorainen“ plėtros ir tapo aukščiausio lygio teisės firmos vadovėmis.

2000 m. Eva prisijungė prie „Sorainen“ kaip teisininkė, o 2010 m. tapo pirmąja moterimi pirmaujančiose Baltijos šalių advokatų kontorose, paskirta eiti biuro vadovaujančios partnerės pareigas, ir tapo žinoma kaip viena geriausių regiono teisininkių susijungimų ir įsigijimų srityje. Ieva pradėjo dirbti firmoje teisininko padėjėja 2005 m., o 2019 m. tapo partnere, žinoma kaip viena geriausių specialisčių, teikiančių konsultacijas sudėtingose konkurencijos teisės ir intelektinės nuosavybės teisės bylose, taip pat įvairiais reguliavimo klausimais.

„Eva, kaip naujos kartos lyderė, geba sėkmingai vadovauti mūsų firmai besikeičiančiomis sąlygomis, rūpindamasi tiek klientų, tiek komandos poreikiais“, – sako Laimonas Skibarka, pastaruosius devynerius metus ėjęs „Sorainen“ vadovaujančio partnerio pareigas. Jis pridūrė, kad tiek Eva, tiek Ieva pasižymi veržlia energija ir vizija bei perima vadovavimą turėdamos tikslą įtvirtinti „Sorainen“ kaip aiškią rinkos lyderę Baltijos regione.

Pastaruosius devynerius metus „Sorainen“ vadovavo partneris Laimonas Skibarka, iš jų ketverius metus – kartu su partneriu Toomas Prangli. Po pareigų perdavimo Laimonas ir toliau dalyvaus teisės firmos valdyme kaip valdybos narys. Jis rūpinsis firmos veiklos sektorių plėtra ir daugiau dirbs su klientais, visų pirma susijungimų ir įsigijimų, privataus kapitalo, rizikos kapitalo sandorių ir privačių klientų konsultavimo srityse.

Eva Berlaus: ir toliau investuosime į inovacijas, kompetenciją ir gerovę

Evos vadovavimo laikotarpiu „Sorainen“ Latvijos biuras išaugo iki daugiau nei 100 darbuotojų ir įsitvirtino kaip aiškus Latvijos rinkos lyderis. Eva aktyviai domisi advokatų kontorų valdymu ir neseniai baigė studijas Stokholmo ekonomikos mokykloje Rygoje, kurių metu daugiausia dėmesio skyrė aplinkos apsaugai, socialinei atsakomybei ir valdysenai (angl. ESG), įgydama vadybos magistro laipsnį.

Eva Berlaus pažymėjo, kad teisės firma „Sorainen“ augo kartu su Baltijos šalių ekonomika, o jos pagrindinis tikslas – didinti regiono gerovę padedant klientams sėkmingai plėtoti verslą – ir toliau išliks Sorainen veiklos pagrindas.

„Bendradarbiavimas, patikimumas, sąžiningumas, išskirtinės kokybės ir inovacijų siekimas yra mūsų firmos veiklos pagrindas. Gerbiame vieni kitus ir visus, su kuriais dirbame“, – sakė Eva. Ji pridūrė, kad ir toliau puoselės vertybes bei strategiją, kurios „Sorainen“ laikėsi daugelį metų, skatindama subalansuotas investicijas į paslaugų klientams gerinimą, technologinę pažangą ir rūpindamasi komandos tobulėjimu bei gerove. „Svarbu paminėti, kad mes ketiname stiprinti savo kompetenciją atskiruose sektoriuose, daugiausia dėmesio skirdami augančioms aplinkos apsaugos, socialinės atsakomybės ir valdysenos (ESG), gynybos, ekonominių ir finansinių nusikaltimų, energetikos, privačių klientų ir kitoms praktikos sritims“.

Eva teigė, kad ypač džiaugiasi tapusi pirmąja firmos vadovaujančia partnere moterimi ir tikisi, kad tai taps pavyzdžiu, skatinančiu įvairovę ir įtrauktį mūsų regione ir už jo ribų. Ji taip pat sakė, kad „Sorainen“ komanda ir toliau aktyviai sieks užtikrinti, kad mūsų regionas būtų saugus, ekologiškas, tvarus ir klestintis. Pati Eva rėmė ir kūrė iniciatyvas, kuriomis siekiama gerinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą vaikams ir jaunimui Latvijoje.

Ieva Andersone: mano tikslas – stiprinti bendradarbiavimą

Ieva Andersone vadovauja vienai įvairiapusiškiausių Latvijos biuro praktikos grupių – Prekybos ir reguliuojamųjų industrijų praktikos grupei, apimančiai daugybę skirtingų teisės sričių. Ievos komanda yra įgyvendinusi daugybę svarbių tarptautinių projektų, įskaitant atitikties konkurencijos teisės aktams užtikrinimą, gynybą įtariamų pažeidimų bylose, konsultacijas susijungimų priežiūros klausimais, intelektinės nuosavybės apsaugą ir BDAR projektus.

Ieva vadovauja „Sorainen“ Gyvybės mokslų ir sveikatos apsaugos sektoriaus grupei ir aktyviai dalyvauja Technologijų, žiniasklaidos ir telekomunikacijų sektoriaus grupės veikloje. Ji labai palaiko jaunuosius teisininkus ir lyderius, yra mentorė ir „Think Tank“ lektorė, taip pat dalyvauja „Sorainen Student Academy“ ir teismo proceso inscenizacijos projektų veikloje. Ieva mielai dalijasi savo nuomone ir duoda interviu, paaiškindama teisinius klausimus paprasta ir suprantama kalba.

Savo laiką ir žinias Ieva skiria socialiniams tikslams. Neseniai ji prisidėjo prie Latvijos vaikų ligoninės fondo ir Ukrainos pabėgėlių paramos projektų, taip pat yra aktyvi vietos gyventojų bendrijos narė.

„Esu tikra dėl Latvijos biuro augimo krypties. Darbuotojų skaičiui Latvijos biure perkopus 100, mūsų teisininkai ir mokesčių konsultantai turės daugiau galimybių specializuotis“, – sakė Ieva. „Mano, kaip gana didelės organizacijos vadovės, tikslas bus stiprinti sėkmingą mūsų žmonių ir komandų bendradarbiavimą, taip pat užtikrinti efektyvią, skaidrią ir patogią darbo aplinką, o tai savo ruožtu atsispindės klientų pasitenkinime mūsų teikiamomis paslaugomis“.

Ieva taip pat sakė, kad Latvijos biuras, atsižvelgdamas į klientų poreikius, stiprina veiklą kelios teisės srityse ir sektoriuose, ypač energetikos, klimato bei aplinkos apsaugos, socialinės atsakomybės ir valdysenos, technologijų ir gyvybės mokslų, ginčų sprendimo ir rizikos valdymo. Ginčų sprendimo ir rizikos valdymo srityse ypatingas dėmesys bus skiriamas darbui su baudžiamosiomis bylomis ir reputacijos klausimais, pagalbai klientams, susijusiai su viešuoju administravimu, ir strateginėms konsultacijoms.