Į šių metų „Shared Mission“ programą atrinkome 15 projektų, kuriems teiksime nemokamas teisines ir mokestines konsultacijas. Programos dalyvius konsultuosime įmonių ir darbo teisės, duomenų apsaugos, investicijų pritraukimo bei kitais klausimais.

Didelis aplinkosauginių projektų būrys

Vienas iš būdų, kaip mūsų teisės firma gali prisidėti prie klimato kaitos mažinimo, tai inovatyvių aplinkosaugos projektų rėmimas. Todėl šių metų tikslas – remti įmones, nevyriausybines organizacijas ir iniciatyvas, siekiančias inovatyviais aplinkosaugos projektais gerovės skatinimo tiek vietos bendruomenių, tiek tarptautiniame lygmenyje.

Šiemet sulaukėme daugiau nei 20 projektų paraiškų, kurie ieško inovatyvių atliekų tvarkymo sprendimų, vysto tvarų ūkininkavimą, kuria atsinaujinančius energijos šaltinius ir siekia didinti energijos vartojimo efektyvumą, užsiima švietimu aplinkosaugos srityje bei kitais šiai sričiai svarbiais klausimais.

Dėkojame visiems susidomėjusiems mūsų programa, skleidusiems žinią apie ją ir atsiuntusiems savo paraiškas.

Apie „Shared Mission“ programą

2020 m. įsteigėme programą „Shared Mission“, kad padėtume mūsų regionui greičiau įveikti sveikatos ir ekonominę krizę, kilusią dėl Covid-19 pandemijos. Po sėkmingo „Shared Mission“ programos starto 2020 m., nusprendėme įtraukti šią iniciatyvą į mūsų tvarumo strategiją ir šiemet vėl ją vykdyti. Iki šiol parėmėme daugiau nei 40 projektų keturiose šalyse.