Norime padėti būsimiesiems teisininkams siekti jų tikslų, todėl nuo šių metų įsteigėme 2 000 eurų „Sorainen“ stipendiją Vilniaus universiteto studentui (-ei), pasiryžusiam (-iai) praplėsti savo akiratį ir žinias užsienio universitete pagal „Erasmus+“ mainų programą arba tarptautines dvišales sutartis.

Kam skiriama stipendija

6 ar 7 semestro vientisųjų teisės studijų programos studentui (-ei), kitais metais dalyvausiančiam (-iai) studijų užsienyje mainų programoje ir neturinčiam akademinių skolų.

Kaip dalyvauti atrankoje

Iki šių metų birželio 10 dienos Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Studijų skyriui el. paštu pateikti:

  • laisvos formos prašymą skirti stipendiją;
  • aiškų ir akademiškai pagrįstą laisvos formos motyvacinį laišką dėl stipendijos gavimo, atspindintį motyvus dalyvauti studijų užsienyje mainuose bei pagrindžiantį pasirinktą instituciją.

Stipendijos skyrimo nuostatus ir kitas sąlygas rasi čia.