Ana Novosad

Vyresnioji teisininkė, advokatė

Šiuo metu ilgalaikėse atostogose

Kalba

lietuvių, anglų, rusų

Paslaugos

Šalis

Lietuva

Apie mane

Esu konkurencijos teisės specialistė, sukaupusi didelę patirtį konsultuojant klientus įvairiais šios srities klausimais. Vertinu savo profesiją, išmokiusią mane sėkmingai identifikuoti problemas ir įveikti iššūkius.

Daugiau

Patyrusi konkurencijos teisės specialistė. Nuo 2005 m. konsultuoju klientus konkurencijos teisės klausimais ir atstovauju jiems Lietuvos konkurencijos taryboje bei teismuose.

Platus bylų spektras. Turiu vertingos patirties įvairiose konkurencijos teisės srityse, įskaitant draudžiamus susitarimus, piktnaudžiavimą dominuojančia padėtimi, įmonių susijungimus, nesąžiningą konkurenciją ir valstybės pagalbą.

Daktaro laipsnis konkurencijos teisės srityje. Įgijau teisės daktaro kvalifikacinį laipsnį apgynusi disertaciją konkurencijos teisės (ūkio subjekto piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi) tema. Taip pat kelerius metus dėsčiau verslo ir konkurencijos teisę Mykolo Romerio universitete.

Patirtis Konkurencijos taryboje. Keletą metų ėjau patarėjos pareigas Dominuojančių ūkio subjektų ir susijungimų priežiūros skyriuje Konkurencijos taryboje. Ši patirtis leido pažinti konkurencijos teisės ir politikos specifiką „iš vidaus“.

Išsilavinimas

  • Mykolo Romerio universitetas, Lietuva (teisės daktaro laipsnis)
  • Mykolo Romerio universitetas, Lietuva (teisės magistro laipsnis)
  • Mykolo Romerio universitetas, Lietuva (teisės bakalauro laipsnis)

Priklausau šioms organizacijoms

  • Lietuvos advokatūra