Apie mane

Konsultuoju klientus įvairiais darbo teisės klausimais, įskaitant darbo ginčus ir jų prevenciją bei reguliacinius klausimus

Daugiau

Atstovavimas darbo ginčuose. Teisme ir ikiteisminėse institucijose atstovauju tiek darbdavių, tiek darbuotojų interesams nagrinėjant individualius darbo ginčus dėl neteisėto atleidimo. Dirbant šioje srityje dažna tenka susidurti su įtemptais ginčo šalių tarpusavio santykiais ir sudėtingomis situacijomis, todėl mano kūrybiškumas ir empatija dažnai praverčia ieškant klientui palankiausios išeities.

Įvairiapusiška patirtis. Prieš prisijungdama prie „Sorainen“, dirbau kitoje advokatų kontoroje, kur įgijau patirties darbo bei įmonių teisės, teisminių ginčų, duomenų apsaugos ir intelektinės nuosavybės teisės srityse. Tikiu, kad įvairiapusiška patirtis padeda plačiau pažvelgti į klientų problemas ir tinkamai įvertinti jų poreikius.

Nuolatinis tobulėjimas. Darbo rinkos bei teisinio reguliavimo dinamika reikalauja nuolatinio profesinio tobulėjimo, žinių gilimo ir atnaujinimo, todėl nuolat keliu savo kvalifikaciją įvairiuose mokymuose bei konferencijose.

Išsilavinimas

  • Vilniaus universitetas, Lietuva (teisės magistro laipsnis)

Priklausau šioms organizacijoms

  • Lietuvos advokatūra