Apie mane

Specializuojuosi bankininkystės, finansinių paslaugų, teroristų finansavimo ir pinigų plovimo prevencijos (AML) bei viešųjų pirkimų srityse. Esu sukaupusi patirties konsultuojant fintech rinkos dalyvius licencijavimo procese ir atstovaujant jiems Lietuvos banke. Taip pat turiu visapusiškos patirties viešųjų pirkimų srityje – esu ne tik rengusi sėkmingus pasiūlymas viešiesiems pirkimas, bet ir organizavusi viešųjų pirkimų konkursus dirbdama stambiose perkančiosiose organizacijose.

Daugiau

Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos teisinis reguliavimas. Turiu daug patirties konsultuojant įmones, įgyvendinančias pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemones – esu rengusi šių priemonių įgyvendinimo tvarkas ir vykdžiusi AML auditą. Šios srities klausimais nuolat konsultuoju finansų įstaigas ir kitus įpareigotus subjektus.

Konsultacijos fintech įmonėms. Konsultuoju fintech bendroves įmonės steigimo, veiklos vykdymo, licencijavimo ir kitais aktualiais reguliaciniais klausimais. Taip pat padedu klientams bendraujant su Lietuvos banku (LB): konsultavau gaunant LB leidimą įsigyti vienos iš licencijuotų mokėjimo įstaigų kapitalą ir balsavimo teisių dalį taip pat gaunant LB patvirtinimą dėl naujo mokėjimo įstaigos vadovo bei kreipiantis į LB dėl atliktų tarptautinių mokėjimų informacijos gavimo.

Patirtis viešųjų pirkimų srityje. Dirbama vienoje didžiausių perkančiųjų organizacijų Lietuvoje sėkmingai įvykdžiau daug tarptautinių bei supaprastintų viešųjų pirkimų įvairiose srityse – statybų darbų, remonto ir priežiūros, finansinių ir draudimo, IT ir kitose. Taip pat įgijau patirties rengiant pirkimų metinius planus, technines specifikacijas, analizuojant ir rengiant atsakymus į tiekėjų pateiktus pasiūlymus bei gautas pretenzijas ir dalyvaujant derybose su tiekėjais.

Paslaugos bankininkystės ir finansų srityje. Esu sukaupusi visapusiškos patirties bankininkystės ir finansų srityje.  Konsultuoju klientus struktūrizuojant ir išleidžiant obligacijų emisijas ir įgyvendinant kitus projektus. Taip pat atlikau studiją dėl ES lėšų įsisavinimo per finansinės inžinerijos priemones baldų ir medienos sektoriuje veikiančioms įmonėms bei analizavau paramos iš ES struktūrinių fondų gavimo galimybes ir naudą.

Išsilavinimas

  • Mykolo Romerio universitetas, Lietuva (teisės magistro laipsnis)
  • Mykolo Romerio universitetas, Lietuva (teisės bakalauro laipsnis)
  • Balstogės universitetas, Lenkija (mainų programos studentė)

Sandoriai ir bylos

Rodyti visus sandorius