Apie mane

Esu Konkurencijos ir reguliuojamų industrijų, Duomenų apsaugos bei Gyvybės mokslų ir sveikatos apsaugos komandų narė. Padedu klientams sėkmingai įgyvendinti informacinių technologijų ir duomenų apsaugos projektus bei konsultuoju farmacijos, gyvybės mokslų ir sveikatos apsaugos sektoriaus klientus įvairiais reguliavimo klausimais. Taip pat teikiu teisines konsultacijas transporto sektoriaus reguliavimo ir sutarčių teisės srityse.

Daugiau

Duomenų apsauga. Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui keičiant įmonių požiūrį į duomenų apsaugą, padedu mažmeninės ir didmeninės prekybos, farmacijos, finansinių paslaugų ir gamybos bendrovėms sėkmingai įgyvendinti atitikties projektus. Taip pat nuolat konsultuoju tarptautines įmones dėl dokumentų ir procedūrų lokalizavimo, siekiant užtikrinti atitiktį vietos teisės aktų reikalavimams.

Gyvybės mokslų ir sveikatos apsaugos sektorius. Pažintį su šiuo sektoriumi pradėjau konsultuodama farmacijos įmones duomenų apsaugos klausimais, tačiau netrukus mano veikla šioje srityje gerokai išsiplėtė. Šiuo metu aktyviai konsultuoju farmacijos, gyvybės mokslų ir sveikatos apsaugos sektoriaus klientus įvairiais reguliavimo klausimais – pradedant su farmacija ir gyvybės mokslais susijusių veiklų licencijavimo ypatumų analize ir baigiant konkrečių reguliuojamų procedūrų identifikavimu bei pagalba nustatytus reikalavimus įgyvendinant praktikoje.

Transporto reguliavimas. Trejus metus dirbau Susisiekimo ministerijoje, kur rengiau teisės aktus, reglamentuojančius Klaipėdos valstybinio jūrų uosto veiklą ir jūrų bei vidaus vandenų transportą. Nors daugiausia dirbau prie vandens transporto reguliavimo, taip pat buvau atsakinga už ES teisės įgyvendinimo procedūras bei su kitomis transporto rūšimis susijusius projektus. Ministerijoje įgijau vertingos patirties, kuri praverčia konsultuojant klientus transporto teisinio reguliavimo klausimais.

Bendroji sutarčių teisė. Siekdama ugdyti papildomas kompetencijas ir plėsti savo specializaciją, taip pat konsultuoju bendrosios sutarčių teisės klausimais – analizuoju dokumentus, identifikuoju neatitikimus ir atlieku korekcijas, kurios padeda apsaugoti kliento interesus.

Išsilavinimas

  • Vilniaus universitetas, Lietuva (teisės magistro laipsnis)