Apie mane

Priklausau Konkurencijos ir valstybinio reguliavimo komandai ir daugiausia konsultuoju klientus transporto teisės klausimais, taip pat prisidedu prie Prekybos ir vartojimo prekių, Reguliuojamų industrijų, Viešųjų pirkimų, Ginčų sprendimo ir Konkurencijos praktikų vystymo.

Daugiau

Geležinkelių transporto ekspertė. Esu viena iš nedaugelio Lietuvos teisininkų, kurie specializuojasi geležinkelių transporto reguliavimo srityje. Dešimt metų ėjau Teisės ir personalo departamento direktoriaus pavaduotojos ir Teisės skyriaus viršininkės pareigas bendrovėje „Lietuvos geležinkeliai“ ir vadovavau sudėtingiems geležinkelių paslaugų ir infrastruktūros projektavimo bei statybos sandoriams. Prisidėjau sprendžiant stambius teisminius ir arbitražo ginčus dėl geležinkelių bendrovės įsipareigojimų teikti paslaugas, taip pat dalyvavau ekspertų derybose su Lietuvos ir ES konkurencijos institucijomis bylose dėl tariamo piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi. Kaip šalies geležinkelių transporto ekspertė dalyvauju viename iš svarbiausių ir sudėtingiausių šalies geležinkelių projektų, kuris taps pagrindu „Rail Baltica“ veikimui.

Ilgametė dėstytoja. Esu teisės mokslų daktarė ir aktyvi akademinės bendruomenės narė, daugiau kaip dešimtmetį dėstanti ES institucinę ir materialinę teisę Mykolo Romerio universitete. Taip pat su studentais dalinuosi patirtimi, įgyta dirbant vyriausybės komandoje, rengusioje Lietuvą stojimui į ES, ir teikiant eksperto paslaugas perkeliant ES teisę į nacionalinės teisės aktus. Be to, vedu specializuotus mokymus bylinėjimosi Europos Sąjungoje tema kolegoms teisininkams, tarp jų – teisėjams.

Konstitucinės teisės išmanymas. Šešerius metus dirbau Lietuvos Konstitucinio Teismo teisėjo padėjėja ir dalyvavau keliose tarptautinėse vasaros stovyklose, skirtose keistis patirtimi su kolegomis iš kitų šalių konstitucinių teismų bei su mokslininkais.

Išsilavinimas

  • Mykolo Romerio universitetas, Lietuva (teisės daktaro laipsnis)
  • Mykolo Romerio universitetas, Lietuva (teisės magistro laipsnis)
  • Mykolo Romerio universitetas, Lietuva (teisės bakalauro laipsnis)

Priklausau šioms organizacijoms:

  • Lietuvos advokatūra