fbpx

Apie mane

Esu Ginčų sprendimo ir rizikos valdymo komandos vyresnysis teisininkas, advokatas. Specializuojuosi ES paramos bei viešųjų pirkimų srityse ir atstovauju klientų interesams teisminiuose procesuose bei derybose. Turiu daug patirties įvairiuose civiliniuose ir administraciniuose ginčuose, todėl gebu kūrybiškai pažiūrėti į kylančius klausimus bei padėti klientams pasiekti norimus tikslus.

Daugiau

ES parama. Konsultuoju klientus teisminiuose ginčuose, kurie kyla įgyvendinant ES fondų finansuojamus projektus. Tokie ginčai dažniausiai susiję su finansavimo sutartyje numatytų rodiklių nepasiekimu, viešųjų pirkimų reikalavimų nevykdymu bei finansinių korekcijų dydžio nustatymu. Esu prisidėjęs sprendžiant stambius, visuomenės dėmesio sulaukusius ginčus. Viename jų atstovavau vandentvarkos įmonei byloje dėl suteiktos ir panaudotos 4 mln. eurų paramos grąžinimo nepasiekus projekto rodiklių. Galutiniu teismo sprendimu sprendimas grąžinti paramą buvo panaikintas.

Viešieji pirkimai. Atstovauju perkančiosioms organizacijoms ir tiekėjams ginčuose, kylančiuose vykdant viešuosius pirkimus. Taip pat atstovauju klientams bylose dėl viešųjų pirkimų sutarčių vykdymo.

Administraciniai ginčai. Teikiu konsultacijas klientams dėl administracinių bylų, kuriose ginčijami viešojo administravimo subjektų priimti individualūs administraciniai aktai, reikalaujama žalos atlyginimo iš valstybės bei savivaldybės dėl valdžios institucijų neteisėtų aktų.

Plati ginčų sprendimo patirtis. Sukaupiau didelę patirtį konsultuodamas klientus nacionaliniuose teismuose bei derybose įvairiais ginčų klausimais, įskaitant žalos atlyginimą, bankroto procese kylančius ginčus, akcininkų ginčus bei ginčus dėl sutarčių vykdymo, aiškinimo ir nutraukimo.

Išsilavinimas

  • Vilniaus universitetas, Lietuva (teisės magistro laipsnis)

Priklausau šioms organizacijoms

  • Lietuvos advokatūra
  • Lietuvos teisininkų draugija