Rinkodaros politika

„Sorainen“ siekia su klientais ir kitais naujienlaiškių gavėjais dalintis tik aktualiomis ir savalaikėmis naujienomis, teisiniais pranešimais, kvietimais į renginius bei kita informacija. „Sorainen“ tai įgyvendina vadovaudamasi šia Rinkodaros privatumo politika, kuri saugo Jūsų privatumo interesus.

Rinkodaros privatumo politika nurodo, kokius Jūsų asmens duomenis rinkodaros tikslais renka „Sorainen“, kaip juos naudoja ir kam atskleidžia. Taip pat šioje politikoje pateikiama svarbi informacija apie Jūsų turimas teises, susijusias su Jūsų asmens duomenimis.

Prašome susipažinti su Rinkodaros privatumo politika ir susisiekti su „Sorainen“, jei turite su ja susijusių klausimų ar komentarų.

Jūsų duomenų valdytojas

„Sorainen“ biurai Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje ir Baltarusijoje („Sorainen“) yra jungtiniai Jūsų asmens duomenų valdytojai. „Sorainen“ biurų kontaktinius duomenis rasite čia: http://www.sorainen.com/lt/Biurai.

Su „Sorainen“ duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti el. paštu privacy@sorainen.com.

Kokius duomenis renka „Sorainen“ ir kaip juos naudoja

Norėdami užsiprenumeruoti „Sorainen“ el. paštu siunčiamus pranešimus, „Sorainen“ svetainėje www.sorainen.lt turite užpildyti anketą, kurioje prašoma pateikti savo kontaktinius duomenis (vardą, pavardę, telefono numerį, adresą, įmonės pavadinimą, pareigas ir šalį).

Prenumeruojant „Sorainen“ naujienlaiškį interneto svetainėje, prašoma pateikti papildomos informacijos: kokia kalba pageidaujate gauti naujienlaiškį, kokia informacija Jums aktualiausia bei kokios šalys, praktikos sritys ir sektorių grupės Jus domina.

„Sorainen“ taip pat renka Jūsų verslo kontaktinius duomenis, kai apsikeičiate vizitinėmis kortelėmis su „Sorainen“ susitikimuose ar renginiuose, arba kai pateikiate savo kontaktinę informaciją registruodamiesi į „Sorainen“ renginius.

„Sorainen“ rinkodaros komunikacija vykdoma tik el. paštu ir stengiantis apriboti gavėjų sąrašą tik tais asmenimis, kuriems siunčiamas pranešimas yra aktualiausias.

Išsiuntus pranešimą, „Sorainen“ gali rinki statistinius duomenis apie Jūsų elgesį su pranešimu, pavyzdžiui, ar atidarėte el. laišką, kokias nuorodas paspaudėte, kokiu įrenginiu naudojotės ir kokios jo techninės savybės. „Sorainen“ tai daro sekdama registruojamą informaciją apie Jūsų prieigą prie „Sorainen“ svetainės arba slapukų (angl. cookies) pagalba (jei duodate sutikimą).

Kai užsisakote „Sorainen“ pranešimus interneto svetainėje, „Sorainen“ naudoja Jūsų asmens duomenis remdamasi Jūsų sutikimu.

informacija su „Sorainen“, „Sorainen“ siunčia Jums rinkodaros pranešimus remdamasi „Sorainen“ teisėtu interesu vystyti verslo santykius su Jumis ar Jūsų atstovaujamomis įmonėmis. „Sorainen“ seka šios komunikacijos efektyvumo statistiką siekdama pagerinti komunikaciją.

Plačiau apie duomenis, renkamus slapukų pagalba, arba informaciją, automatiškai renkamą lankantis „Sorainen“ svetainėje, skaitykite „Sorainen“ interneto svetainės Privatumo politikos skiltyje.

Kas turi prieigą prie Jūsų asmens duomenų

Jūsų asmens duomenys gali būti atskleidžiami:

  • Su jumis bendraujantiems arba už rinkodarą atsakingiems „Sorainen“ darbuotojams ir teisininkams „Sorainen“ Estijos, Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos biuruose.
  • Trečiosioms šalims, kurios teikia paslaugas „Sorainen“, tarp jų – rinkodaros įmonėms, informacinių technologijų paslaugų teikėjams, audito įmonėms ir kitiems tiek, kiek tai būtina rinkodaros vykdymo tikslais.

Europos Komisija nepriėmė sprendimo dėl pakankamo duomenų apsaugos lygio Baltarusijoje, todėl „Sorainen“ biuras Baltarusijoje turi prieigą prie asmens duomenų remdamasis susitarimu tarp „Sorainen“ biuro Baltarusijoje ir kitų „Sorainen“ biurų, kurie taiko standartines sutartines nuostatas, patvirtintas Europos Komisijos. Galite paprašyti galimybės peržiūrėti atitinkamos sutarties tekstą susisiekę su „Sorainen“ duomenų apsaugos pareigūnu.

Kiek laiko „Sorainen“ saugo Jūsų asmens duomenis

Jūsų kontaktinė informacija ir informacija, susijusi su Jūsų verslu ar veikla, bus saugoma ir tvarkoma rinkodaros tikslais tol, kol Jūs ar Jūsų atstovaujama organizacija dirba su „Sorainen“ kaip su teisinių paslaugų teikėju. „Sorainen“ imasi priemonių kuo geriau užtikrinti, kad neaktualūs asmens duomenys būtų atnaujinti, o nebereikalingi asmens duomenys – ištrinti.

Asmens duomenys, naudojami siunčiant naujienlaiškius, bus saugomi ir tvarkomi šiuo tikslu tol, kol, jei taikoma, atšauksite savo sutikimą, arba atsisakysite „Sorainen“ naujienlaiškių prenumeratos, tačiau ne ilgiau nei 2 metus po Jūsų paskutinės sąveikos su „Sorainen“ naujienlaiškiais.

Jūsų teisės ir kaip jomis pasinaudoti

Susisiekę su „Sorainen“ el. paštu privacy@sorainen.com, galite pasinaudoti šiomis teisėmis:

  • susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis;
  • prašyti ištaisyti asmens duomenis;
  • prašyti ištrinti savo asmens duomenis;
  • atšaukti duotą sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis.

Kai kuriais atvejais galite turėti teisę reikalauti apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą ar nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys.
Galite naudotis savo teisėmis pagal galiojančias ES ir vietos teisės aktų nuostatas.

Jei Jums paprašius asmens duomenys yra ištrinami, „Sorainen“ išsaugos tik tokios informacijos kopijas, kurios yra būtinos siekiant apsaugoti „Sorainen“ ar trečiųjų šalių teisėtus interesus, laikytis valstybės institucijų įpareigojimų, spręsti ginčus, atpažinti trikdžius arba įpareigoti laikytis bet kokių susitarimų, kuriuos esate sudarę su „Sorainen“.

Teisė pateikti skundą

Jei manote, kad buvo pažeistos Jūsų teisės į privatumą, galite pateikti skundą atitinkamai valdžios institucijai toje ES šalyje, kurioje gyvenate. Tokių institucijų kontaktinius duomenis rasite čia: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

Pagrindinis Rinkodaros politika

-