Darius Raulušaitis dalyvavo diskusijoje su Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos atstovais

20.07.2017

„Sorainen“ advokatas, ekspertas Darius Raulušaitis dalyvavo Teisingumo ministerijos liepos 13 d. organizuotame susitikime su Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (toliau – EBPO) Darbo grupe prieš valstybės tarnautojų papirkinėjimą sudarant tarptautinius verslo sandorius (angl. OECD Working Group on Bribery in International Business Transactions).

Ši diskusija – vienas iš EBPO Darbo grupės ekspertų susitikimų su Lietuvos viešojo ir privataus sektorių atstovais,  kuriuose buvo renkama informacija Lietuvos vertinimui. Šis vertinimas yra vienas iš privalomų etapų Lietuvai siekiant 2018 m. įstoti į EBPO. Jo metu išsamiai nagrinėjamas Lietuvos teisinės ir institucinės bazės kovai su užsienio pareigūnų papirkinėjimu tarptautiniuose verslo sandoriuose praktinis veikimas.

Diskusijoje su EBPO Darbo grupe, kurioje dalyvavo Lietuvos advokatūros atstovai, Lietuvos baudžiamosios teisės mokslininkai ir advokatų kontorų atstovai, buvo svarstomi šie klausimai:

  • informuotumas apie kyšininkavimą užsienyje ir Konvenciją dėl kovos su užsienio pareigūnų papirkimu;
  • kyšininkavimo užsienyje nusikaltimas ir gynyba;
  • sankcijos už korupcinio pobūdžio nusikaltimus;
  • teismo proceso dėl kyšininkavimo užsienyje nutraukimas, įskaitant atleidimą nuo baudžiamosios atsakomybės už prisipažinimą, bendradarbiavimą, savarankišką pranešimų teikimą ir kompensaciją;
  • ir kt.

Narystė EBPO yra svarbi ne tik Lietuvos valdžios institucijoms, bet ir verslo sektoriaus atstovams, vykdantiems prekybą su užsienio šalimis. EBPO, sukaupusi daug vertingos patirties ir gerosios praktikos kovos su korupcija srityje, suteikia progą Lietuvai susipažinti ir įdiegti pažangiausius ir efektyviausius metodus, skirtus atskleisti, tirti ir užkirsti kelią užsienio šalių pareigūnų papirkimui ir kitoms korupcinio pobūdžio nusikalstamoms veikoms.

Atgal į sąrašą

Pagrindinis Naujienos

Ieškoti sandorių archyve

-