Paraiškų teikimo dalyvauti trečiajame „Shared Mission 2022“ programos sezone laikas baigėsi. Šių metų tikslas – remti įmones, nevyriausybines organizacijas ir iniciatyvas, siekiančias inovatyviais aplinkosaugos projektais gerovės skatinimo tiek vietos bendruomenių, tiek tarptautiniame lygmenyje

Šiemet sulaukėme daugiau nei 20 projektų paraiškų, kurie ieško inovatyvių atliekų tvarkymo sprendimų, kuria atsinaujinančius energijos šaltinius ir siekia didinti energijos vartojimo efektyvumą, užsiima švietimu aplinkosaugos srityje bei kitais šiai sričiai svarbiais klausimais.

Visos paraiškos bus atidžiai įvertintos, o su atrinktais kandidatais susisieksime iki liepos 1 d.

Atrinktiems programos dalyviams bus suteiktos nemokamos teisinės ir mokestinės konsultacijos. Programos dalyvius konsultuosime reguliavimo, įmonių teisės, duomenų apsaugos, darbo teisės, komercinių sutarčių ir kitais klausimais. „Shared Mission“ programos dalyviams ir kitoms pro bono iniciatyvoms kasmet skiriame virš 100 000 eurų.

Apie „Shared Mission“ programą

2020 m. įsteigėme programą „Shared Mission“, kad padėtume mūsų regionui greičiau įveikti sveikatos ir ekonominę krizę, kilusią dėl Covid-19 pandemijos. Po sėkmingo „Shared Mission“ programos starto 2020 m., nusprendėme įtraukti šią iniciatyvą į mūsų tvarumo strategiją ir šiemet vėl ją vykdyti. Iki šiol parėmėme daugiau nei 40 projektų keturiose šalyse.