Investicijų skatinimas Apžvalga

„Sorainen“ turi gerą užsienio investuotojų Baltijos šalyse ir Baltarusijoje konsultanto reputaciją. Didelę kontoros klientų dalį sudaro užsienio investuotojai ir tarptautinės įmonės ar jų dukterinės bendrovės. Kadangi Baltijos šalys bei Baltarusija siūlo įvairias investicijų skatinimo priemones, pavyzdžiui, atleidimą nuo mokesčių arba mokestines lengvatas (tam tikrose ekonominėse zonose arba laisvuosiuose uostuose), specialias paskatas investuotojams investuoti į pramonės parkus ir mokslo slėnius, paramą mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (R&D) projektams, galimybes pasinaudoti Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų (išskyrus Baltarusiją) lėšomis ir t.t., „Sorainen“ investicijų skatinimo praktikos teisininkai konsultuoja investuotojus šios svarbios srities klausimais, kurie tapo ypač aktualūs pastaruoju metu.

Investicijų skatinimo praktika didžiausią dėmesį skiria investiciniams projektams, kuriems valstybė skiria įvairias paskatas (subsidijas, valstybės paramą, atleidimą nuo mokesčių ar mokestines lengvatas ir pan.). „Sorainen“ turi daug patirties dirbant su valstybės siūlomomis investicijų skatinimo priemonėmis ir puikiai išmano ne tik investicijų skatinimo reguliavimą, bet ir praktiką.

Pavyzdžiui, kontora bendradarbiauja su Lietuvos ūkio ministerija bei „Investuok Lietuvoje“ (Lietuvos investicijų skatinimo agentūra) kuriant ir vystant tiesioginių užsienio investicijų skatinimo ir pritraukimo į Lietuvą projektus. Be to, „Sorainen“ turi nepralenkiamas žinias ir patirtį derybose dėl paramos pagal naują (ir vienintelę veikiančią) investicijų skatinimo programą, skirtą tiesioginėms užsienio investicijoms Lietuvoje – „Invest LT +“. Nors šiuo metu kitos Baltijos šalys neturi atskirų programų tiesioginių užsienio investicijų skatinimui, jos siūlo kitas bendras paskatas investicijoms (ES struktūriniai fondai, atleidimas nuo mokesčių arba mokestinės lengvatos tam tikrose ekonominėse zonose arba laisvuosiuose uostuose, specialios paskatos investuotojams į pramonės parkus ir kt.). „Sorainen“ Latvijos ir Estijos kontoros teikė teisines konsultacijas daugelyje investicinių projektų, kurie iš dalies buvo remiami valstybės arba pagal Europos Sąjungos programas.

Baltarusija stengiasi gerinti savo investicinį klimatą ir siūlo daug skatinimo priemonių (pvz., specialų mokesčių ir muitų režimą laisvosiose ekonominėse zonose ir aukštųjų technologijų parke), o taip pat specialių teisinių priemonių, skirtų itin svarbiems projektams, tokių kaip investicinės sutartys su Baltarusijos Respublika. Investicijų skatinimo praktikos teisininkai dalyvavo daugumoje stambiųjų investicinių projektų Baltarusijoje.

„Sorainen“ Investicijų skatinimo praktika yra rekomenduojama tokių tarptautinių teisės žinynų kaip „The Legal 500“, „Chambers Global“, „Chambers Europe“ ir „IFLR1000“.

„Sorainen“ teikiamos paslaugos investicinių projektų srityje Baltijos šalyse ir Baltarusijoje apima: 

  • investicinių projektų struktūrizavimą;
  • derybas dėl paskatų paketo;
  • ketinimų protokolų ir investicinių sutarčių rengimą bei derybas dėl jų;
  • paraiškų pasinaudoti siūlomomis paskatomis rengimą.

„Sorainen“ Investicijų skatinimo praktikai vadovauja Algirdas Pekšys, kurio kontaktus rasite žemiau.
Vietinėms „Sorainen“ Investicijų skatinimo praktikoms vadovauja:

Pagrindinis Patirtis Praktikos sritys

-